II OSK 3837/19, Uznanie praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027013

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.