II OSK 307/16, Ciężar dowodu w zakresie wykazania okoliczności uzasadniających wydanie pozwolenia na broń. Obowiązek restrykcyjnego badania warunków uzyskania pozwolenia na broń. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2427677

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.