II OSK 2925/16, Konsekwencje niezrzeczenia się przez osobę wybraną wójtem funkcji w administracji rządowej. - Wyrok Naczelnego... - OpenLEX

II OSK 2925/16, Konsekwencje niezrzeczenia się przez osobę wybraną wójtem funkcji w administracji rządowej. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2287265

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.