II OSK 2794/16, Określenie przez radę gminy zasad, na jakich przysługuje radnemu dieta. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II OSK 2794/16, Określenie przez radę gminy zasad, na jakich przysługuje radnemu dieta. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2419414

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.