II OSK 2572/14, Warunki dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji, na którą skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu... - OpenLEX

II OSK 2572/14, Warunki dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji, na którą skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego. Zakres prawomocności materialnej wyroku sądu administracyjnego. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119356

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.