II OSK 218/15, Ustalenie warunków zabudowy dla obszarów znajdujących się w granicach parku krajobrazowego a sytuacja prawna parku i kompetencje jego dyrektora. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2142363

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.