II OSK 1418/22, Umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy z powołaniem się na wcześniej prowadzone, ale ostatecznie zakończone, postępowania udzielenie ochrony międzynarodowej lub o udzielenie azylu - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3571046

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.