II OSK 1317/21, Analiza urbanistyczna jako element niezbędny przy sporządzaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy - Wyrok... - OpenLEX

II OSK 1317/21, Analiza urbanistyczna jako element niezbędny przy sporządzaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3241524

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.