II OSK 1119/14, Wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz dopuszczalnej powierzchni zabudowy jako ingerencja w prawo własności. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2033951

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.