II OSK 1015/17, Wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów - Wyrok Naczelnego... - OpenLEX

II OSK 1015/17, Wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2383044

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.