II KR 182/89 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNPG 1990/4-5/32

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1989 r. II KR 182/89

Dokument posiada tylko metrykę.