II KO 68/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNwSK 2003/1/195

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r. II KO 68/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia E. Sadzik

Sędziowie: J. Skwierawski, E. Strużyna (spraw.)

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2003 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO/284912/98/II/MS) o odtworzenie akt Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze I Ko 48/72, dotyczącej A. S. vel B. K., skazanego za popełnienie przestępstwa określonego w art. 2 § 2 lit. a ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 228) w zw. z art. 1 § 1 lit. b ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 11), po wysłuchaniu wniosku Prokuratora

postanowił: wniosek o odtworzenie akt pozostawić bez rozpoznania.

Uzasadnienie faktyczne

Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 16 stycznia 2003 r. cofnął wniosek o odtworzenie akt Sądu Najwyższego o sygnaturze I Ko 48/72 w przedmiocie oddalenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym skazaniem A. S. vel B. K. za popełnienie przestępstwa określonego w art. 2 § 2 lit. a ustawy z dnia 18 czerwca 1959 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 228) w zw. z art. 1 § 1 lit. b ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 11).

W tej sytuacji wniosek o odtworzenie akt sprawy pozostawić należało bez rozpoznania.