II KO 30/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2563557

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2018 r. II KO 30/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 16 października 2018 r. w sprawie K. Z. wniosku obrońcy z urzędu o zwrot kosztów za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania Postanowił zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokat A. C. - Kancelaria Adwokacka w W. - kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy), w tym 23% VAT, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.