II KK 413/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2578158

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2018 r. II KK 413/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Grubba.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie K. S. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 r.,

wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 9 września 2016 r., sygn. akt III K (...) zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt V Ka (...) na podstawie art. 532 § 3 k.p.k.

Postanowił: nie uwzględnić wniosku

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.