II KK 381/18, Przetworzenie hymnu narodowego. Przesłanki oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu w kontekście modyfikacji... - OpenLEX

II KK 381/18, Przetworzenie hymnu narodowego. Przesłanki oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu w kontekście modyfikacji tekstu hymnu narodowego. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKW 2019/11-12/70

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.