Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704909

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 4 stycznia 2019 r.
II K 84/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Anna Zawiślak.

Protokolant: sekr. sąd. Sylwia Karkoszka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniach 18 września 2017 r., 20 listopada 2017 r., 31 stycznia 2018 r., 24 września 2018 r., 17 grudnia 2018 r. i 4 stycznia 2019 r. sprawy M. L. syna J. i H. zd. W., ur. (...) w O. W. oskarżonego o to, że:

I. w dniu 7 września 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem S. Ś. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 700 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 700 złotych na szkodę S. Ś.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

II. w dniu 13 września 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem J. T. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 700 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy zwracając część zaliczki w kwocie 320 złotych powodując straty w wysokości 380 złotych na szkodę J. T. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

III. w dniu 13 września 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. T. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 700 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy zwracając część zaliczki w kwocie 320 złotych powodując straty w wysokości 380 złotych na szkodę M. T.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

IV. w dniu 4 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. F. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 730 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy zwracając część zaliczki w kwocie 396 złotych powodując straty w wysokości 334 złotych na szkodę A. F.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

V. w dniu 4 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. L. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 730 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy zwracając część zaliczki w kwocie 396 złotych powodując straty w wysokości 334 złotych na szkodę A. L.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VI. w dniu 4 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem N. N. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 730 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy zwracając część zaliczki w kwocie 396 złotych powodując straty w wysokości 334 złotych na szkodę N. N. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VII. w dniu 4 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. O. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 730 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy zwracając część zaliczki w kwocie 396 złotych powodując straty w wysokości 334 złotych na szkodę M. O.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VIII. w dniu 7 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem O. S. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 730 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 730 złotych na szkodę O. S.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

IX. w dniu 22 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. Z. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 735 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 735 złotych na szkodę K. Z. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

X. w dniu 22 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem G. Z. ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 730 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 730 złotych na szkodę G. Z.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XI. w dniu 27 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. B. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 728 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 728 złotych na szkodę A. B.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XII. w dniu 27 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. U. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 728 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 728 złotych na szkodę M. U. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XIII. w dniu 28 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. Z. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 738 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 738 złotych na szkodę D. Z. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XIV. w dniu 28 października 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. C. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 729 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 729 złotych na szkodę D. C.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XV. w dniu 5 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. N. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 728 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 728 złotych na szkodę M. N.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XVI. w dniu 5 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem E. K. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 728 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 728 złotych na szkodę E. K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XVII. w dniu 8 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. U. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 738 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 738 złotych na szkodę D. U.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XVIII. w dniu 15 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem J. H. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę J. H.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XIX. w dniu 15 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. G. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. G.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XX. w dniu 15 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem B. W. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę B. W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXI. w dniu 15 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. W. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. W. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXII. w dniu 18 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. W. (3) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. W. (3),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXIII. w dniu 18 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem T. P. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę T. P. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXIV. w dniu 18 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. Z. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę D. Z. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXV. w dniu 18 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. Z. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. Z. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXVI. w dniu 25 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem B. J. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 780 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 780 złotych na szkodę B. J.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXVII. w dniu 25 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. K. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 780 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 780 złotych na szkodę M. K. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXVIII. w dniu 25 listopada 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Ł. J. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 780 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 780 złotych na szkodę Ł. J. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXIX. w dniu 10 grudnia 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Ł. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę Ł. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXX. w dniu 13 grudnia 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem E. D. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę E. D.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXI. w dniu 16 grudnia 2010 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. L. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. L.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXII. w dniu 7 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem T. C. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę T. C.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXIII. w dniu 7 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem R. R. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę R. R.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXIV. w dniu 7 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem G. D. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę G. D.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXV. w dniu 10 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. P. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. P. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXVI. w dniu 14 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem B. C. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę B. C.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXVII. w dniu 18 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. C. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. C. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXVIII. w dniu 26 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. P. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. P. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XXXIX. w dniu 26 stycznia 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. W. (4) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. W. (4),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XL. w dniu 1 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem R. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę R. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLI. w dniu 1 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLII. w dniu 1 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę A. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLIII. w dniu 10 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. K. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę A. K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLIV. w dniu 10 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. T. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. T.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLV. w dniu 11 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. C. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. C. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLVI. w dniu 14 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Ł. Z. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę Ł. Z. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLVII. w dniu 14 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. Z. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę A. Z.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLVIII. w dniu 14 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. S. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. S.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

XLIX. w dniu 14 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem T. P. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę T. P. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

L. w dniu 14 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. R. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. R.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LI. w dniu 14 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. K. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LII. w dniu 18 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem S. N. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę S. N.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LIII. w dniu 18 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. L. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę D. L.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LIV. w dniu 18 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem E. G. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę E. G.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LV. w dniu 23 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LVI. w dniu 23 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. P. (3) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. P. (3),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LVII. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. T. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. T.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LVIII. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. J. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę D. J.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LIX. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem D. M. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę D. M.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LX. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem H. D. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę H. D.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXI. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem J. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę J. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXII. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. D. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę A. D.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXIII. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. G. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. G.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXIV. w dniu 28 lutego 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem S. G. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę S. G.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXV. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. K. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. K.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXVI. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem B. B. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę B. B.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXVII. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem S. M. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę S. M.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXVIII. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem H. W. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę H. W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXIX. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem F. A. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę F. A.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXX. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem G. S. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę G. S.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXI. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. U. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. U. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXII. w dniu 1 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem K. D. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę K. D.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXIII. w dniu 4 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem E. H. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę E. H.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXIV. w dniu 4 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem E. P. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę E. P.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXV. w dniu 4 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem T. B. (1) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę T. B. (1),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXVI. w dniu 4 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. K. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. K. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXVII. w dniu 11 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. C. (3) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. C. (3),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXVIII. w dniu 11 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Ł. J. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę Ł. J. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXIX. w dniu 11 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. K. (3) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. K. (3),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXX. w dniu 11 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. W. (5) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. W. (5),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXXI. w dniu 16 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem A. R. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę A. R.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXXII. w dniu 16 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem S. W. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę S. W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXXIII. w dniu 18 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. B. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. B.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXXIV. w dniu 18 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. B. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę M. B.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXXV. w dniu 18 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem Ł. Z. (2) w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę Ł. Z. (2),

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

LXXXVI. w dniu 18 marca 2011 r. w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem P. M. w ten sposób, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą M. W. (1) Agencja Pracy (...) i nie mając realnych możliwości wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania przyjął kwotę 400 złotych na poczet rzekomej realizacji umowy o zatrudnienie wyżej wymienionej osoby na terenie Holandii do prac sezonowych i nie wywiązał się z podpisanej umowy powodując straty w wysokości 400 złotych na szkodę P. M.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

1. oskarżonego M. L. uznaje za winnego czynów zarzucanych mu w punktach od I do LXXXVI oskarżenia wypełniających znamiona art. 286 § 1 k.k., z tą zmianą iż przyjmuje, że oskarżony działał wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą oraz, że kwota uzyskana od T. P. (1) i opisana w zarzucie XXIII wyniosła 738 złotych i przyjmując, że czyny te wchodzą w skład ciągu przestępstw określonego w art. 91 § 1 k.k. - na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych,

2. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. L. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 5 (pięciu),

3. na podstawie art. 72 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. L. do naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- 700 złotych na rzecz S. Ś.,

- 380 złotych na rzecz J. T. (2) (uprzednio T.),

- 380 złotych na rzecz M. T.,

- 334 złotych na rzecz A. F.,

- 344 złotych na rzecz A. L.,

- 334 złotych na rzecz N. N. (1),

- 334 złotych na rzecz M. O.,

- 730 złotych na rzecz O. S.,

- 735 złotych na rzecz K. Z. (1),

- 730 złotych na rzecz G. Z.,

- 728 złotych na rzecz A. B.,

- 728 złotych na rzecz M. U. (1),

- 738 złotych na rzecz D. Z. (1),

- 729 złotych na rzecz D. C.,

- 728 złotych na rzecz M. N.,

- 728 złotych na rzecz E. K.,

- 738 złotych na rzecz D. U.,

- 400 złotych na rzecz J. H.,

- 400 złotych na rzecz P. G.,

- 400 złotych na rzecz B. W.,

- 400 złotych na rzecz M. W. (2),

- 400 złotych na rzecz M. W. (3),

- 738 złotych na rzecz T. P. (1),

- 400 złotych na rzecz D. Z. (2),

- 400 złotych na rzecz K. Z. (2),

- 780 złotych na rzecz B. J.,

- 780 złotych na rzecz M. K. (1),

- 780 złotych na rzecz Ł. J. (1),

- 400 złotych na rzecz Ł. P.,

- 400 złotych na rzecz E. D.,

- 400 złotych na rzecz P. L.,

- 400 złotych na rzecz T. C.,

- 400 złotych na rzecz R. R.,

- 400 złotych na rzecz G. D.,

- 400 złotych na rzecz M. P. (1),

- 400 złotych na rzecz B. C.,

- 400 złotych na rzecz M. C. (1),

- 400 złotych na rzecz M. P. (2),

- 400 złotych na rzecz M. W. (4),

- 400 złotych na rzecz R. P.,

- 400 złotych na rzecz P. P.,

- 400 złotych na rzecz A. P.,

- 400 złotych na rzecz A. K.,

- 400 złotych na rzecz K. T.,

- 400 złotych na rzecz M. C. (2),

- 400 złotych na rzecz Ł. Z. (1),

- 400 złotych na rzecz A. Z.,

- 400 złotych na rzecz K. S.,

- 400 złotych na rzecz T. P. (2),

- 400 złotych na rzecz K. R.,

- 400 złotych na rzecz P. K.,

- 400 złotych na rzecz S. N.,

- 400 złotych na rzecz D. L.,

- 400 złotych na rzecz E. G.,

- 400 złotych na rzecz K. P.,

- 400 złotych na rzecz M. P. (3),

- 400 złotych na rzecz P. T.,

- 400 złotych na rzecz D. J.,

- 400 złotych na rzecz D. M.,

- 400 złotych na rzecz H. D.,

- 400 złotych na rzecz J. P.,

- 400 złotych na rzecz A. D.,

- 400 złotych na rzecz M. G.,

- 400 złotych na rzecz S. G.,

- 400 złotych na rzecz K. K.,

- 400 złotych na rzecz B. B.,

- 400 złotych na rzecz S. M.,

- 400 złotych na rzecz H. W.,

- 400 złotych na rzecz F. A.,

- 400 złotych na rzecz G. S.,

- 400 złotych na rzecz M. U. (2),

- 400 złotych na rzecz K. D.,

- 400 złotych na rzecz E. H.,

- 400 złotych na rzecz E. P.,

- 400 złotych na rzecz T. B. (2),

- 400 złotych na rzecz M. K. (2),

- 400 złotych na rzecz M. C. (3),

- 400 złotych na rzecz Ł. J. (2),

- 400 złotych na rzecz M. K. (3),

- 400 złotych na rzecz M. W. (5),

- 400 złotych na rzecz A. R.,

- 400 złotych na rzecz S. W.,

- 400 złotych na rzecz P. B.,

- 400 złotych na rzecz M. B.,

- 400 złotych na rzecz Ł. Z. (2),

- 400 złotych na rzecz P. M.,

- w terminie 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się wyroku;

4. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. L. do informowania sądu o przebiegu okresu próby co 3 (trzy) miesiące,

5. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 (pięćset złotych) tytułem zwrotu części kosztów sądowych, zwalniając oskarżonego od ich ponoszenia w pozostałym zakresie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.