II K 778/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2763928

Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 1 kwietnia 2019 r. II K 778/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Wachłaczenko.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu K. S.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu dnia 27 listopada 2018 r., 11 lutego 2019 r., 18 marca 2019 r. sprawy K. M. (1), córki J. i S. z domu B., ur. (...) w K. oskarżonej o to, że: w okresie od 21 sierpnia 2008 r. do 30 kwietnia 2014 r. w K. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z wykorzystaniem takiej samej sposobności swojego działania, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów (...) S.A. w ten sposób, że będąc agentem ubezpieczeniowym posiadającym uprawnienia do zawierania umów ubezpieczeniowych z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi, reprezentując Towarzystwo (...) S.A. zawarła umowy ubezpieczeniowe, a następnie działając pod pozorem przekazania składek do T.U. (...) S.A. pobrała pieniądze z tytułu zawartych umów wprowadziła w błąd osoby fizyczne i osoby reprezentujące podmioty gospodarcze co do opłaty ubezpieczenia, i nie rozliczała się z ubezpieczycielem, czym działała na szkodę T.U. (...) S.A. i tak:

1. w dniu 21 sierpnia 2008 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Niepublicznym Przedszkolem (...) w K., przedmiotem której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 3.490-zł.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

2. w dniu 24 września 2008 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w K. przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w 5 ratach w kwotach po 25.660-zł, 16.710-zł, 20.090-zł, 8.600-zł, 10.990-zł tj. łącznej wysokości 82.050-zł.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

3. w dniu 31 sierpnia 2010 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) ze Szkołą Podstawową nr (...) w K. przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 11.520-zł.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

4. w dniu 31 sierpnia 2010 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Niepubliczne Przedszkole (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży, od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 3.511-zł., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

5. w dniu 31 sierpnia 2011 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) ze Szkołą Podstawową nr (...) w K. przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając kwotę składki w 4 ratach w kwotach 5.300-zł, 6.000-zł, 220-zł, 1.100-zł tj. łącznej wysokości 12.620-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

6. w dniu 2 marca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z P. W. przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu marki N. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając dwie składki pierwsza w wysokości 264-zł druga w wysokości 263-zł tj. łącznej kwocie 527-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

7. w dniu 9 kwietnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą P.H. (...) przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 973-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

8. w dniu 20 kwietnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Ł. K. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki N. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...) pobierając składkę w wysokości 532-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

9. w dniu 23 kwietnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. J. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC i (...) pobierając składkę w wysokości 420-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

10. w dniu 4 maja 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z S. S. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w dwóch równych ratach po 480-zł tj. łącznej kwocie 960-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

11. w dniu 25 maja 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. R. przedmiotem, które było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości w zakresie nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 252-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

12. w dniu 29 maja 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą Gospodarstwo (...), przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...) pobierając składkę w wysokości 2.423-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

13. w dniu 29 maja 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. R. przedmiotem, które było ubezpieczenie samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 717-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

14. w dniu 31 maja 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Z. W. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, pobierając składkę w wysokości 435-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

15. w dniu 8 czerwca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. S. (1) przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu osobowego marki P. (...) o nr rej. (...), w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.257-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

16. w dniu 22 czerwca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorstwem (...).H. U (...) S.C. A. P., B. J. przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu osobowego marki H. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 2.502-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

17. w dniu 28 czerwca 2012 r. Zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. M. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie (...) o nr rej. (...), w zakresie OC, pobierając składkę w wysokości 1.179-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

18. w dniu 5 lipca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. Z. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu osobowego marki S. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 2.006-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

19. w dniu 10 lipca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. M. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 484-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

20. w dniu 10 lipca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. M. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, pobierając składkę w wysokości 1.241-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

21. w dniu 11 lipca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. A. przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu osobowego V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w dwóch ratach pierwszej w kwocie 996-zł, drugiej w kwocie 996-zł tj. łącznej kwocie 1.992-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

22. w dniu 17 lipca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z R. T. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w dwóch ratach pierwszej w kwocie 286-zł drugiej w kwocie 285-zł tyj. łącznej wysokości 571-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

23. w dniu 26 lipca 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z J. T. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, pobierając składkę w wysokości 425-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

24. w dniu 8 sierpnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z P. W. przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i zdarzeń losowych pobierając składkę w wysokości 568-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

25. w dniu 17 sierpnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z D. W. przedmiotem którym było ubezpieczenie V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, ochrony utraty zniżek, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.984-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

26. w dniu 22 sierpnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z W. F. (1) przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu osobowego marki P. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 3.451-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

27. w dniu 27 sierpnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Szkoła Podstawowa nr (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych wypadków pobierając składkę w wysokości 13.348-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

28. w dniu 30 sierpnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z W. F. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 628-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

29. w dniu 4 września 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. M. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.394-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

30. w dniu 5 września 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą Gospodarstwo (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków losowych pobierając składkę w wysokości 554-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

31. w dniu 14 września 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedszkole Niepubliczne (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w dwóch ratach w kwotach po 2.211-złw wysokości 4.422-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

32. w dniu 17 września 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z R. K. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.940-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

33. w dniu 19 września 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. M. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki C. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 3.061-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

34. w dniu 22 września 2012 r., zawarła ubezpieczenie za nr (...) z E. N. przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 502-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

35. w dniu 27 września 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z D. W., przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki B. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...) pobierając składkę w wysokości 542-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

36. w dniu 10 października 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z W. S. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.013-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

37. w dniu 15 października 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. K. (1) przedmiotem którym było ubezpieczenie samochodu osobowego marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.333-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

38. w dniu 18 października 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą PHU (...).J. Przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 931-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

39. w dniu 24 października 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z S. W. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 478-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

40. w dniu 27 października 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z J. K. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...), pobierając składkę w wysokości 778-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

41. w dniu 3 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Z. S. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki B. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 2.663-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

42. w dniu 7 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą P.O.M (...) J. R. & S. R. przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu marki (...) Skorpion o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 150-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

43. w dniu 8 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z (...) S.A. O/K. przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, OC, (...) pobierając składkę w wysokości 4.002-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

44. w dniu 8 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą Zakład Usługowo Handlowy (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki H. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w kwocie 1.764-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

45. w dniu 9 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z D. W., przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki B. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), pobierając składkę w wysokości 3.096-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

46. w dniu 9 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. M. (3) i J. K. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości w zakresie nieszczęśliwym następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 351-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

47. w dniu 14 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z P. P. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 823-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

48. w dniu 14 listopada 2012 r. zawarła umowę za nr (...) z P. W. przedmiotem której było ubezpieczenia rzeczy osoby przebywającej poza terytorium kraju w zakresie leczenia, (...), odpowiedzialności cywilnej, bagażu pobierając składkę w wysokości 460-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

49. w dniu 23 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z W. F. (3) przedmiotem której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 829-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

50. w dniu 26 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...)-zł z R. S. przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu marki P. o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 410-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

51. w dniu 27 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. D. przedmiotem, którym było ubezpieczenie V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...) pobierając składkę w wysokości 395-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

52. w dniu 29 listopada 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą Zakład Usług (...) przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.601-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

53. w dniu 1 grudnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. S. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki N. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, Ochrona zniżek, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.894-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

54. w dniu 13 grudnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. K. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 598-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

55. w dniu 14 grudnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z R. T. (2) przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu osobowego marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 371-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

56. w dniu 20 grudnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. M. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie P. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.098-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

57. w dniu 27 grudnia 2012 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. D., przedmiotem której było ubezpieczenie H. (...) o nr rej. (...) A. zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 474-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

58. w dniu 6 stycznia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z I. F. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki H. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, Ochrony utraty zniżek, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.060-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

59. w dniu 19 stycznia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z S. W. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki P. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), (...) pobierając składkę w wysokości 2.082-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

60. w dniu 21 stycznia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z P. P. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 551-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

61. w dniu 30 stycznia 2013 r. Zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. T. przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu osobowego marki A. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC i (...) pobierając składkę w wysokości 568-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

62. w dniu 6 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z B. P. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.167-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

63. w dniu 7 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z W. F. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), (...) pobierając składkę w wysokości 1.084-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

64. w dniu 9 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z T. S. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki B. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w dwóch ratach pierwsza w kwocie 1.049-zł, druga w kwocie 1.044-zł tj. łącznej kwocie 2.093-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

65. w dniu 11 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. K. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składki w dwóch ratach pierwsza w kwocie 346-zł a druga 335-zł tj. łącznej kwocie 681-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

66. w dniu 15 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z P. W. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...) pobierając składkę w dwóch ratach każda po 334-zł tj. łącznej wartości 668-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

67. w dniu 22 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą Gospodarstwo (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych pobierając składkę w wysokości 341-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

68. w dniu 22 lutego 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z J. J. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie H. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w dwóch rata pierwsza w kwocie 341-zł, a druga w kwocie 339-zł tj. łącznej kwocie 680-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

69. w dniu 1 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. I. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki H. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 413-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

70. w dniu 2 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą Zakład Usługowo Handlowy (...) przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.219-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

71. w dniu 11 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. C. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 670-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

72. w dniu 12 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. M. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w dwóch ratach pierwsza w kwocie 271-zł druga w kwocie 268-zł tj. łącznej kwocie 539-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

73. w dniu 14 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. S. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki A. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 2.892-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

74. w dniu 19 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z J. W. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, pobierając składkę w wysokości 453-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

75. w dniu 21 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z H. K. przedmiotem której było ubezpieczenie samochodu marki P. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 314-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

76. w dniu 22 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z T. K. (1) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w wysokości 450-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

77. w dniu 26 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. P. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, ochrony utraty zniżek, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 1.545-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

78. w dniu 26 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z G. F. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 2.188-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

79. w dniu 29 marca 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z H. S. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 699-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

80. w dniu 9 kwietnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą P.H. (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), (...), OC pobierając składkę w wysokości 923-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

81. w dniu 17 kwietnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. D. przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia, w postaci nieruchomości od zdarzeń losowych pobierając składkę w wysokości 113-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

82. w dniu 17 kwietnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. K. (2) przedmiotem której było ubezpieczenie T. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...) pobierając składkę w wysokości 398-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

83. w dniu 18 kwietnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. D. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki F. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 402-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

84. w dniu 26 kwietnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z R. S. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 448-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

85. w dniu 26 kwietnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. J. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) w zakresie AC, (...), OC, (...) pobierając składkę w wysokości 912-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

86. w dniu 12 sierpnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z B. P. (2) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę płatną w dwóch ratach po 215-zł tj. łącznej kwocie 430-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

87. w dniu 30 sierpnia 2013 r., zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Przedsiębiorcą (...) przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia, w postaci nieruchomości oraz jej maszyn pobierając cztery składki w kwotach po 513-zł, tj. łącznej kwocie 2.052-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

88. w dniu 12 września 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Niepublicznym Przedszkolem (...) w K., przedmiotem, której było ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych następstw i wypadków pobierając składkę w 3 ratach w kwotach 1.550-zł, 372-zł, 2.511-zł tj. łącznej kwocie wysokości 4.433-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

89. w dniu 20 września 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z E. N. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...), (...) pobierając składkę w wysokości 479-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

90. w dniu 26 września 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z Radą rodziców przy II LO im. T. K. w K. przedmiotem którym było ubezpieczenie młodzieży tej szkoły od nieszczęśliwych następstw i wypadów pobierając składkę w 4 ratach w kwotach 3.000-zł, 5.000-zł, 6.000-zł, 7.162-zł w wysokości 21.162-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

91. w dniu 22 października 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z L. M. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 443-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

92. w dniu 30 października 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z E. M. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, Ochrona utraty zniżki (...), (...) pobierając składkę w wysokości 747-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

93. w dniu 18 listopada 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z S. C. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki D. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, AC, (...), (...) pobierając składkę w wysokości 956-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

94. w dniu 20 listopada 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. P. przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków losowych pobierając składkę w wysokości 102-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

95. w dniu 20 listopada 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. P. przedmiotem, której było ubezpieczenie mienia w postaci nieruchomości od nieszczęśliwych następstw i wypadków losowych pobierając składkę w wysokości 102-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

96. w dniu 27 grudnia 2013 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z A. B. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki R. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 383-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

97. w dniu 24 lutego 2014 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z M. M. (3) przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki R. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 424-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

98. w dniu 24 marca 2014 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z S. K. przedmiotem, której było ubezpieczenie motoroweru marki R. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC pobierając składkę w wysokości 90-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

99. w dniu 14 kwietnia 2014 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z E. J. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki V. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...), (...) pobierając składkę w wysokości 492-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

100. w dniu 26 kwietnia 2014 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z W. I. przedmiotem, której było ubezpieczenie samochodu marki T. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC, (...) pobierając składkę w wysokości 691-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

101. w dniu 30 kwietnia 2014 r. zawarła ubezpieczenie za nr (...) z K. T. i H. T. przedmiotem, którym było ubezpieczenie samochodu marki O. (...) o nr rej. (...) w zakresie OC i (...) pobierając składkę w wysokości 351-zł tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. czym spowodowała straty w łącznej wysokości 248.883-zł działając na szkodę ubezpieczyciela (...) S.A. z siedzibą w S.,

- przy spełnieniu przesłanek z art. 91 § 1 k.k. tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 k.k.

1. uznaje oskarżoną K. M. (1) za winną zarzucanych jej czynów opisanych w punkcie I.1-101, z których każdy wyczerpuje dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. z tym uzupełnieniem, iż oskarżona działała na szkodę (...) SA oraz wymienionych wyżej w punktach I.1-101 osób i jednostek i za ten czyn na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat;

3. na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddaje oskarżoną pod dozór kuratora w okresie próby;

4. na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. zobowiązuje oskarżoną do wykonywania zobowiązania wynikającego z aktu notarialnego Repertorium A nr 1174/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.;

5. zwalnia oskarżoną od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił, w ocenie Sądu, na przypisanie oskarżonej K. M. (1) zarzucanego jej czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. Działanie oskarżonej polegało na wywoływaniu u osób zawierających za jej pośrednictwem umowy obowiązkowego ubezpieczenia przeświadczenia, że umowa została zawarta prawidłowo a wszelkie należności z tytułu objęcia ubezpieczeniem zostały uregulowane na rzecz ubezpieczyciela, podczas gdy faktycznie pieniądze ze składek zostały zatrzymane przez oskarżoną, co skutkowało wdrażaniem wobec klientów postępowań windykacyjnych lub narażeniem ich na takie postępowania. W przypadku zawieranych umów ubezpieczeń obowiązkowych oskarżona narażała ubezpieczyciela na konieczność wypłaty odszkodowania w przypadku gdy składki nie zostały uregulowane. W przypadku podpisywanych z klientami umów ubezpieczeń dobrowolnych, z uwagi na nieprzekazanie składek przez oskarżoną, faktycznie nie dochodziło do zawarcia umowy ubezpieczenia w dacie widniejącej na umowie, czym oskarżona działała na szkodę swoich klientów. Przy czym, w przypadku zgłaszanych przez klientów wątpliwości, co do faktycznego przekazania składek ubezpieczycielowi oskarżona wskazywała na błędy niepopełnione błędy po stronie ubezpieczyciela. Oskarżona w momencie zawierania umów nie miała zamiaru przekazywać ubezpieczycielowi pobranych składek w terminie, natomiast działała z zamiarem zatrzymania ich dla siebie i zwrotu w bliżej nieokreślonej przyszłości. W ten sposób działała na szkodę klientów ubezpieczyciela oraz samego ubezpieczyciela, tj. (...) S.A.

Oskarżona K. M. (1) działała umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Sąd nie dopatrzył się okoliczności wyłączających winę lub bezprawność czynu oskarżonej. Społeczna szkodliwość czynu oskarżonej jest znaczna. Oskarżona działała w ten sposób przez dłuższy czas. Również kwota szkody jest duża. Oskarżona działała wykorzystując zaufanie jakim obdarzał ją ubezpieczyciel (wcześniej była jednym z lepszych agentów) oraz klienci, którzy właśnie z tego powodu powierzali jej nawet znaczne kwoty. Należy mieć jednak na uwadze, iż w okresie objętym zarzutem oskarżona znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej i osobistej spowodowanej ciężką chorobą córki.

Jako okoliczności łagodzące Sąd potraktował uprzednią niekaralność oskarżonej oraz przyznanie się do popełnienia zarzucanego jej czynu oraz złożenie wyjaśnień. Okolicznością łagodzącą jest też wyrażenie skruchy, dobrowolne przyjęcie na siebie zobowiązania wobec ubezpieczyciela, co spowodowało, iż wszystkie umowy ubezpieczenia zostały potraktowane jako ważnie zawarte.

Z tych przyczyn Sąd wymierzył oskarżonej za przypisane czyny karę 2 lat pozbawienia wolności, jednak na mocy art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesił oskarżonej kare na okres próby wynoszący maksymalny pięcioletni okres próby. Wydaje się, że oskarżona potrzebuje stałego nadzoru nad przebiegiem próby, dlatego Sąd orzekł o dozorze kuratora - art. 73 § 1 k.k. Nadto zobowiązał oskarżoną do wykonywania zobowiązania wynikającego z aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2014 r. - art. 72 § 1 pkt 8 k.k.

Z uwagi na sytuację majątkową Sąd na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił oskarżoną od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.