II K 499/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3103193

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 stycznia 2020 r. II K 499/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Beata Chojnacka Kucharska.

Przy udziale Prokuratora -Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze - Marcina Zarównego.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny po rozpoznaniu w dniach: 18 września 2018 r., 2 października 2018 r., 23 października 2018 r., 23 listopada 2018 r., 14 grudnia 2018 r., 8 stycznia 2019 r., 10 stycznia 2019 r., 15 stycznia 2019 r., 19 lutego 2019 r., 18 marca 2019 r., 9 kwietnia 2019 r., 6 maja 2019 r., 5 czerwca 2019 r., 17 września 2019 r., 19 listopada 2019 r., 13 grudnia 2019 r., 15 stycznia 2020 r.

1. sprawy M. M. (1) syna K. i V. zd. L. urodzonego dnia (...) w J.

1. w okresie pomiędzy 26 stycznia a 10 lutego 2016 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w miejscowości N. województwa (...) i L. województwa (...) pomógł ustalonej osobie, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie karne w zbyciu samochodu marki J. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 330 000 złotych mając wiedzę, iż pochodzi on z czynu zabronionego kradzieży z włamaniem dokonanej w dniu 26 stycznia 2016 r. w Z. na szkodę (...) SA z siedzibą we W., w ten sposób, że przewiózł wymieniony pojazd do miejscowości L. za co otrzymał kwotę 1000 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 18 lutego 2010 r. o sygnaturze II K 15/10 i wyrokiem z dnia 25 maja 2012 r. po sygnaturze II K 142/12 za przestępstwa umyślne z art. 286 § 1 k.k. i art. 284 § 2 k.k., za które orzeczono wobec niego kary pozbawienia wolności, które odbył w okresie od 11 sierpnia 2013 r. do 26 marca 2014 r., a więc w wymiarze przekraczającym 6 miesięcy, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

2. w dniu 5 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości nie mniejszej niż 35 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia wyłamał zamek lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt iż nie zdołał otworzyć drzwi pojazdu, czym działał na szkodę W. i B. H., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1kk w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

3. w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w miejscowości Ż. województwa (...), przy działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując straty w wysokości 26 000 złotych na szkodę L. S., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

4. w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 104 000 złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, po czym wszedł do jego wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia przetwornicę elektryczną o wartości 100 złotych lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt iż nie zdołał uruchomić silnika pojazdu, czym działał na szkodę D. K. (1) i (...) z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1kk i art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

5. okresie czasu pomiędzy 10 a 11 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) (...) w ten sposób że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując straty w wysokości 63 000 złotych na szkodę obywatela Niemiec H. G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

6. w okresie pomiędzy 12 a 13 maja 2016 r. w miejscowości J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując straty w wysokości 50 000 złotych na szkodę A. Ł., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

7. w dniu 4 czerwca 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując straty w wysokości 32 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

8. w okresie pomiędzy 4 a 5 czerwca 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując straty w wysokości 40 000 złotych na szkodę G. G. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

9. w okresie pomiędzy 16 a 19 czerwca 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu okularami korekcyjnymi, dwoma płytami CD, odkurzaczem samochodowym, bluzą z napisem B. Z., spodenkami, dwoma ręcznikami, klapkami i kocem, powodując straty w wysokości 48 450 złotych na szkodę P. B., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

10. w okresie pomiędzy 2 a 3 lipca 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 35 000 złotych na szkodę J. G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1kk

11. dniu 21 lipca 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu czterema płytami CD z muzyką, ładowarki samochodowej Samsung, przejściówki z kablem do gniazda zapalniczki wartości 290 złotych na szkodę A. K., czym spowodował straty w wysokości 58 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

12. w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 55 000 złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, po czym wszedł do jego wnętrza, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt iż nie zdołał uruchomić silnika pojazdu, czym działał na szkodę I. W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

13. w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J., usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) i o wartości 55 000 złotych w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, po czym wszedł do jego wnętrza, lecz zamierzonego celu nie osiągną ze względu na fakt iż nie zdołał uruchomić silnika pojazdu, po czym próbę tą podjął kolejnego dnia wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, również nie osiągając zamierzonego celu, czym działał na szkodę D. Z., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

14. w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie 60 000 złotych na szkodę Z. R., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

15. w okresie pomiędzy 30 a 31 lipca 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie 36 000 złotych na szkodę R. P. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

16. w okresie pomiędzy 31 lipca a 1 sierpnia 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w wysokości 45 000 złotych na szkodę Z. P., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1kk

17. W okresie pomiędzy 3 a 4 sierpnia 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu przedmiotami w postaci pokrowca na siodło, garniturem męskim, dwoma koszulami, płaszczem żeńskim, kurtką męską wartości 3000 zł na szkodę K. K. (3), czym spowodował straty w wysokości 35 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

18. w okresie pomiędzy 10 a 12 sierpnia 2016 r. w B. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 40 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia wyłamał zamek w drzwiach, wszedł do środka po czym uruchomił silnik, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt iż pojazd posiadał blokadę skrzyni biegów, czym działał na szkodę J. J. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

19. w okresie pomiędzy 11 a 12 sierpnia 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, wobec których prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 50 000 złotych na szkodę firmy (...) spółki z o.o. w J., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

20. w okresie pomiędzy 18 a 19 sierpnia 2016 r. w Ż. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie 45.000 złotych na szkodę G. Ż., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

21. w okresie pomiędzy 26 a 27 sierpnia 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone było odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu gitarą Y., namiotem, odzieżą męską oraz czterema śpiworami, powodując straty w wysokości 45 100 złotych na szkodę M. R., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

22. w dniu 28 sierpnia 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone było odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu walizką z zawartością odzieży powodując straty w wysokości 65 000 złotych na szkodę G. P., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

23. w nocy z 8 na 9 września 2016 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone było odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu R. (...) o nr rejestracyjnym (...) 463 w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 36 000 złotych na szkodę J. P., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

24. w okresie pomiędzy 25 a 26 września 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone było odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie 24.000 złotych na szkodę M. K. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

25. w dniu 26 września 2016 r. w L. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym było i jest prowadzone odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...): (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 60 000 złotych na szkodę A. W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

26. w okresie pomiędzy 3 a 4 października 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone było odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 50 500 zł na szkodę T. B. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

27. w okresie pomiędzy 9 a 11 października 2016 r. J., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym było prowadzone odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie 50.000 złotych na szkodę M. M. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

28. w okresie pomiędzy 10 a 11 października 2016 r. J., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym było prowadzone odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie 59330 złotych na szkodę V. W., to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

29. w okresie pomiędzy 12 a 13 października 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą przeciwko którym było prowadzone odrębne postępowanie, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rej (...) i o wartości nie mniejszej niż 57 000 złotych w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt uruchomienia w pojeździe alarmu, czym działał na szkodę (...) S.A z siedzibą we W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

30. w okresie pomiędzy 17 a 18 października 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą przeciwko którym było prowadzone odrębne postępowanie, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 56 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt uruchomienia w pojeździe alarmu, czym działał na szkodę R. P. (2), przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

31. w okresie pomiędzy 17 a 18 października 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą przeciwko którym było prowadzone odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 55 000 złotych na szkodę J. M., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

32. w dniu 19 października 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą przeciwko którym było prowadzone odrębne postępowanie, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 60 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, po czym wszedł do jego wnętrza, lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na fakt iż nie zdołał uruchomić silnika pojazdu, czym działał na szkodę D. B., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

33. w okresie pomiędzy 23 a 24 października 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu zestawem do wymiany kół oraz zestawem kluczy i śrubokrętów, powodując straty w wysokości 30 850 złotych na szkodę M. G., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

34. w okresie pomiędzy 26 a 27 października 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym postępowania karne prawomocnie zakończono, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 53 000 złotych na szkodę B. i T. K., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

35. w okresie pomiędzy 15 a 16 listopada 2016 r. w Z. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie 55 000 złotych na szkodę J. W. oraz (...) S.A, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

36. w okresie pomiędzy 22 a 23 listopada 2016 r. w Z. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której prowadzono odrębne postępowanie, dokonał kradzieży z włamaniem samochodu marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie 20 000 złotych na szkodę B. L., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. a także

37. w okresie pomiędzy 19 a 20 marca 2016 r. w miejscowości S. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego do tego celu narzędzia otworzył drzwi samochodu, a następnie korzystając z urządzenia do awaryjnego uruchomiania pojazdu włączył silnik a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie 50.000 złotych na szkodę K. W., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

38. w okresie pomiędzy 19 a 20 kwietnia 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego do tego celu narzędzia otworzył drzwi samochodu, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 24 500 zł na szkodę I. S. oraz T. S. E., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

39. w dniu 20 kwietnia 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego do tego celu narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się wewnątrz przedmiotami w postaci bazy pod nosidełko dziecięce marki C. oraz fotelika samochodowego marki R. powodując straty w wysokości 46 600 złotych na szkodę D. G., przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

40. w okresie pomiędzy 22 a 23 maja 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu przedmiotami użytkownika w postaci leków P., C., U., P., (...), M., F. w ilości łącznej 150 sztuk opakowań, oraz rolek firmy (...) wraz z ochraniaczami powodując straty w wysokości 41 790 złotych na szkodę M. S., przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

41. w okresie pomiędzy 20 a 21 czerwca 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 32 000 złotych na szkodę (...) S.A. z siedzibą we W., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

42. w okresie pomiędzy 6 a 7 lipca 2016 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 30 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

43. w okresie pomiędzy 8 a 9 lipca 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, powodując straty w wysokości 45 000 złotych na szkodę A. i M. D., przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

44. w okresie pomiędzy 10 a 11 września 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu okularami korekcyjnymi, dwoma parami okularów przeciwsłonecznych, kamery cyfrowej, czym spowodował straty w wysokości 52 280 złotych na szkodę T. B. (2), przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

45. w okresie pomiędzy 19 a 20 września 2016 r. w J., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie 45.000 złotych na szkodę M. B., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

46. w okresie pomiędzy 19 a 20 września 2016 r. w J. działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu przedmiotami w postaci zestawu (...) N. L. wartości 300 zł, lornetki wojskowej wartości 150 zł, dowodem rejestracyjnym oraz potwierdzeniem zawarcia umowy OC i AC ww.ymienionego pojazdu czym spowodował straty w kwocie łącznej 50 000 złotych na szkodę A. M. (1), przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

47. w okresie pomiędzy 27 a 28 września 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu fotelikiem dziecięcym, łańcuszkiem, trzech marynarek oraz trzech torebek damskich, powodując straty w wysokości 36 800 złotych na szkodę A. J., przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. a nadto:

M. M. (1) i 2. sprawy M. C. (1) syna B. i M. zd. W. urodzonego dnia (...) w L. oskarżonych o to, że:

48. w okresie pomiędzy 23 a 24 kwietnia 2016 r. w Ś. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu także z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia, dokonali kradzieży z włamaniem samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie łącznej 28 000 złotych na szkodę P. L., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś M. C. (1) czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d, zaś wszyscy podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wobec M. M. (1) i M. C. (1)

49. W okresie pomiędzy 23 a 24 kwietnia 2016 r. w Ś. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu działając wspólnie i w porozumieniu także z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie łącznej 45 000 złotych na szkodę obywatela Niemiec E. N., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś M. C. (1) czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d, zaś wszyscy podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wobec M. M. (1) i M. C. (1) a nadto M. M. (1) o to, że:

50. w dniu 12 września 2016 r. w miejscowości R. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu także z trzecią ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie karne, usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) 444 o wartości 50 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując zamek, wybijając szybę w drzwiach prawych tylnych, po czym weszli do jego wnętrza lecz zamierzonego celu nie osiągnęli ze względu na fakt iż nie zdołali uruchomić silnika pojazdu, czym działał na szkodę E. K. (1), przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

51. w dniu 12 września 2016 r. w L. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu także z trzecią ustaloną osobą, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie karne dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie 48.375 złotych na szkodę S. K., przy czym czynu tego M. M. (1) dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś obaj podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. a nadto:

M. M. (1) i 3. sprawy W. G. (1) syna J. i Z. zd. G. urodzonego dnia (...) w L. o to, że:

52. w okresie pomiędzy 2 a 3 października 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z trzecią ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zakończono, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomili silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu przedmiotami w postaci torby z odzieżą damską i lornetką a także portfela skórzanego z zawartością pieniędzy w kwocie 50 zł, prawa jazdy i dowodu osobistego na nazwisko D. K. (2) czym działał na jej szkodę oraz dowodu osobistego na nazwisko E. K. (2) powodując straty w wysokości 47 000 złotych na szkodę J. K., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1kk i art. 276 k.k. i art. 275 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wobec M. M. (1) i o czyn z art. 279 § 1kk i art. 276 k.k. i art. 275 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. wobec W. G.

53. w okresi e pomiędzy 2 a 3 października 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z trzecią ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zakończono, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia powodując straty w wysokości 50 000 złotych na szkodę (...) S.A z siedzibą we W., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wobec M. M. (1) i o czyn z art. 279 § 1kk wobec W. G.

54. w okresie pomiędzy 7 a 8 listopada 2016 r. we W., działając wspólnie i w porozumieniu z trzecią ustaloną osobą, przeciwko której postępowanie karne zostało prawomocnie zakończone, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu dostosowanego narzędzia otworzyli drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu i dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującymi się w jego wnętrzu okularami, wełną, pendrivem o wartości 800 zł na szkodę E. G., powodując straty w wysokości 55 000 złotych na szkodę (...) S.A., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wobec M. M. (1) i o czyn z art. 279 § 1kk wobec W. G. a nadto M. C. (1) o to, że:

55. w lutym 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił P. Z. oraz dwóm nieustalonym mężczyznom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w nocy na 7 lutego 2016 r. w Ś. województwa (...) kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 58 500 złotych na szkodę A. M. (2), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

56. w marcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz trzeciej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie zostało prawomocnie zakończone pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 19 a 20 marca 2016 r. w miejscowości S. województwa (...) kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę K. W., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

57. w kwietniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz trzeciej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie zostało prawomocnie zakończone, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 19 a 20 kwietnia 2016 r. we W. województwa (...) kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 24 500 złotych na szkodę I. S. oraz T. S. E., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

58. w kwietniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz trzeciej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie zostało prawomocnie zakończone pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 20 kwietnia 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 46 600 złotych na szkodę D. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

59. w dniu 30 kwietnia 2016 r. Ś. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie karne, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 25 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu, uruchomił go a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującym się w jego wnętrzu przedmiotami o wartości 3000 złotych w postaci komputera marki S. (...), słuchawek A., fotelika dziecięcego oraz siedziska dziecięcego marki G., gier planszowych i hulajnogi, działając na szkodę A. M. (3), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

60. w kwietniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił A. R. oraz nieustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2016 r. a 1 maja 2016 r. w L. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę R. L., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

61. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając mu dokonanie w okresie pomiędzy 1 maja 2016 r. a 2 maja 2016 r. w N. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 40 000 złotych na szkodę D. M., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

62. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 5 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 35 000 złotych na szkodę W. i B. H., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie otworzenie drzwi pojazdu po wcześniejszym wyłamaniu zamka w drzwiach, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

63. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 8 maja 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) o wartości 28 000 złotych na szkodę przedsiębiorstwa (...), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

64. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz dwóm ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w miejscowości Ż. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 26 000 złotych na szkodę L. S., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

65. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz dwóm ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 104 000 złotych na szkodę (...) z siedzibą w W., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

66. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył ustalonej osobie urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 10 maja 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 27 820 złotych na szkodę P. i M. L., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

67. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie czasu pomiędzy 10 a 11 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) (...) o wartości 63 000 złotych na szkodę obywatela Niemiec H. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

68. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 12 a 13 maja 2016 r. w miejscowości J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę A. Ł., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

69. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 22 a 23 maja 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 41 790 złotych na szkodę M. S., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

70. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz dwóm ustalonym osobom, w stosunku do których postępowania prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 4 czerwca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 32 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

71. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 4 a 5 czerwca 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 40 000 złotych na szkodę G. G. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

72. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 16 a 19 czerwca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 48 450 złotych na szkodę P. B., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

73. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 20 a 21 czerwca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 32 000 złotych na szkodę (...) S.A. z siedzibą we W., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

74. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 2 a 3 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 35 000 złotych na szkodę J. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

75. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 6 a 7 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 30 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

76. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 8 a 9 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 45 000 złotych na szkodę A. i M. D., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

77. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 21 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 58 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

78. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 na szkodę I. W., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

79. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 złotych na szkodę D. Z., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

80. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 60 000 złotych na szkodę Z. R., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

81. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 30 a 31 lipca 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 36 000 złotych na szkodę R. P. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

82. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 31 lipca a 1 sierpnia 2016 r. w J., województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 45 000 złotych na szkodę Z. P., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

83. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 3 a 4 sierpnia 2016 r. we W., województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 35 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

84. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 10 a 12 sierpnia 2016 r. w B. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych na szkodę J. J. (1), którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na to iż pojazd posiadał blokadę skrzyni biegów, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

85. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 11 a 12 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę firmy (...) spółki z o.o. w J., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

86. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 26 a 27 sierpnia 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 45 100 złotych na szkodę M. R., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

87. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 28 sierpnia 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) (...) o wartości 65 000 złotych na szkodę G. P., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

88. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w nocy z 8 na 9 września 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) 463 o wartości 36 000 złotych na szkodę J. P., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

89. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 10 a 11 września 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 52 280 złotych na szkodę T. B. (2), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

90. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. M. oraz ustalonej osobie, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w dniu 12 września 2016 r. w miejscowości R. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) 444 i o wartości 50 tysięcy złotych na szkodę E. K. (1), którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

91. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. M. oraz ustalonej osobie, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w dniu 12 września 2016 r. w L. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 48.375 złotych na szkodę S. K., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

92. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 19 a 20 września 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 45.000 złotych na szkodę M. B., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

93. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 19 a 20 września 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę A. M. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

94. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 25 a 26 września 2016 r. w J., województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 24.000 złotych na szkodę M. K. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

95. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 27 a 28 września 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 36 800 złotych na szkodę A. J., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

96. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz dwóm ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 10 a 11 października 2016 r. J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 59 330 złotych na szkodę V. W., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

97. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 17 a 18 października 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 złotych na szkodę J. M., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

98. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w dniu 19 października 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) na szkodę D. B., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

99. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz dwóm ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 23 a 24 października 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 30 850 złotych na szkodę M. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

100. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz dwóm ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 26 a 27 października 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 53 000 złotych na szkodę B. i T. K., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

101. w listopadzie 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 15 a 16 listopada 2016 r. w Z. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 złotych na szkodę J. W. oraz (...) S.A, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

4. sprawy M. Z. (2) syna A. i E. zd. T. urodzonego dnia (...) w S. oskarżonego o to, że:

102. w lutym 2016 r. w C. województwa (...) nabył od P. Z. i M. C. (1) za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód osobowy marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 58 000 złotych, który został uzyskany przez wymienionych i dwóch nieustalonych mężczyzn za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej w nocy na 7 lutego 2016 r. w miejscowości Ś. na szkodę A. M. (2), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

103. w okresie pomiędzy lutym i marcem 2016 r. w C. województwa (...) przerobił znak identyfikacyjny ramy pojazdu F. (...) w ten sposób, że usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN o nr (...) wraz z oryginalnym polem numerowym, wstawiając w to miejsce pole numerowe z innego pojazdu tej samej marki zawierające nieoryginalny numer VIN (...);

to jest o czyn z art. 306 k.k.

104. w marcu 2016 r. w Z. wyłudził poświadczenie nieprawdy w ten sposób, iż przekazał swej małżonce M. Z. (3) dokumenty świadczące o nabyciu pojazdu marki F. (...) o nr VIN (...) wraz z samochodem który miał być dla niej prezentem, celem jego zarejestrowania, mając świadomość tego, iż dokumenty te pochodzą od innego samochodu niż ten, który był przedmiotem darowizny, a w którym dokonał przeróbek usuwając oryginalny nr VIN, w wyniku czego jego małżonka, nie mając tego świadomości złożyła wniosek o rejestrację pojazdu pochodzącego z kradzieży o usuniętym nr VIN (...) i wstawionym w to miejsce numerze VIN (...) wraz z dokumentami dotyczącymi nabycia drugiego z pojazdów, uzyskując poświadczający nieprawdę dokument w postaci decyzji Prezydenta Miasta Z. z dnia 17 maja 2017 r. o rejestracji samochodu pod numerem rejestracyjnym (...);

to jest o czyn z art. 272 k.k.

105. w kwietniu 2016 r. w C. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z., M. C. (1) oraz dwóch innych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) (...) i o wartości 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 24 kwietnia 2016 r. w miejscowości Ś. na szkodę obywatela Niemiec E. N., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

106. w kwietniu 2016 r. w C. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...) (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

107. w maju 2016 r. w C. województwa (...) nabył od P. M., P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której prowadzone jest odrębne postepowanie karne za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 28 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej 8 maja 2016 r. w miejscowości W. na szkodę obywatela Niemiec H. R. oraz przedsiębiorstwa (...), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

108. w maju 2016 r. w C. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

109. w czerwcu 2016 r. w C. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz trzech ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 32 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 4 czerwca 2016 r. w miejscowości W. na szkodę na szkodę (...) spółki z o.o., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

110. w czerwcu 2016 r. w C. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

111. w miesiącu czerwiec 2016 r. w C. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz dwóch ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 40 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 5 czerwca 2016 r. w miejscowości S. na szkodę na szkodę G. G. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

112. w czerwcu 2016 r. w C. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

113. w lipcu 2016 r. w C. województwa (...) nabył od M. M. (1), M. C. (1) oraz dwóch ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 35 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 3 lipca 2016 r. w miejscowości W. na szkodę na szkodę J. G., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

114. w lipcu 2016 r. w C. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

115. w lipcu 2016 r. w C. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z., M. C. (1) oraz ustalonej osoby, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 9 lipca 2016 r. w miejscowości W. na szkodę na szkodę A. i M. D., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

116. w lipcu 2016 r. w C. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

117. w sierpniu 2016 r. w C. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz dwóch ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 12 sierpnia 2016 r. w miejscowości J. na szkodę na szkodę (...) spółki z o.o. w J., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

118. W dniu 19 września 2017 r. w C. województwa (...), w miejscu swojego zamieszkania, wbrew przepisom ustawy nie posiadając wymaganego zezwolenia posiadał dwieście trzydzieści nabojów alarmowych kal.9 mm P.A produkcji Bośni i Hercegowiny;

to jest o czyn z art. 263 § 2 k.k.

5. sprawy R. F. (1) syna M. i A. zd. B. urodzonego dnia (...) w K. oskarżonego o to, że:

119. w miesiącu marcu 2016 r. w K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 tysięcy złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 marca 2017 r. w S. na szkodę K. W., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

120. w marcu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

121. w miesiącu kwietniu 2016 r. w K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z., M. C. (1) oraz ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 46600 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 kwietnia 2017 r. w miejscowości W. na szkodę D. G., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

122. w kwietniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

123. w miesiącu kwietniu 2016 r. w K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z., M. C. (1) oraz dwóch ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 28 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 24 kwietnia 2017 r. w Ś. na szkodę P. L., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

124. w kwietniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

125. w miesiącu maju 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. C. (1), P. M. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 40 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 2 maja 2017 r. w N. na szkodę D. M., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

126. w maju 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

127. w miesiącu maju 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1), M. C. (1) oraz ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 13 maja 2017 r. w J. na szkodę A. Ł., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

128. w maju 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

129. w miesiącu maju 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), M. C. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 41 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 23 maja 2017 r. w miejscowości W. na szkodę M. S., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

130. w maju 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

131. w miesiącu czerwcu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 48 450 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 19 czerwca 2017 r. we W. na szkodę P. B., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

132. w czerwcu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

133. w miesiącu czerwcu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 32 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 21 czerwca 2017 r. we W. na szkodę (...) S.A., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

134. w czerwcu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

135. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 60 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 27 lipca a 2 sierpnia 2016 r. w J. na szkodę Z. R., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

136. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

137. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 36 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 30 lipca a 31 lipca 2016 r. w J. na szkodę R. P. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

138. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

139. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 31 lipca a 1 sierpnia 2016 r. w J. na szkodę Z. P., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

140. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

141. w sierpniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 32 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 3 a 4 sierpnia 2016 r. we W. na szkodę K. K. (3) oraz (...) spółki z o.o., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

142. w sierpniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

143. w sierpniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 26 a 27 sierpnia 2016 r. we W. na szkodę M. R., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

144. w sierpniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

145. w sierpniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 65 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w dniu 28 sierpnia 2016 r. we W. na szkodę G. P., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

146. w sierpniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

147. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 36 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 9 września 2016 r. we W. na szkodę J. P., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

148. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

149. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 52 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 11 września 2016 r. we W. na szkodę T. B. (2), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

150. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

151. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 września 2016 r. w J. na szkodę M. B., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

152. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

153. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 września 2016 r. w J. na szkodę A. M. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

154. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

155. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 24 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 26 września 2016 r. w J. na szkodę M. K. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

156. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

157. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 36 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 28 września 2016 r. we W. na szkodę A. J., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

158. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

159. w październiku 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 47 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 3 października 2016 r. we W. na szkodę J. K., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

160. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

161. w październiku 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 3 października 2016 r. we W. na szkodę (...) S.A z siedzibą we W., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

162. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

163. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 11 października 2016 r. w J. na szkodę M. M. (2), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

164. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

165. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 59 330 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 11 października 2016 r. w J. na szkodę V. W., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

166. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

167. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 55 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 18 października 2016 r. w J. na szkodę J. M., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

168. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

169. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 33 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 24 października 2016 r. we W. na szkodę M. G., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

170. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

171. w listopadzie 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 55 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 8 listopada 2016 r. we W. na szkodę E. L. - (...) S.A., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

172. w listopadzie 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

173. w listopadzie 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 55 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 16 listopada 2016 r. w Z. na szkodę J. W. oraz (...) S.A., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

174. w listopadzie 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

175. w listopadzie 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 20 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 23 listopada 2016 r. w Z. na szkodę B. L., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

to jest o czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

176. w listopadzie 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

to jest o czyn z art. 306 k.k.

I. oskarżonego M. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 1 części wstępnej wyroku, z tym że wskazuje, iż oskarżony czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 18 lutego 2010 r. sygn. akt II K 15/10 za występek z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1k w zw. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 270 § 1 k.k. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, odbytą w okresie od 11 sierpnia 2013 r. do 26 marca 2014 r., tj. występku z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na mocy art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na mocy art. 45 § 1 k.k. w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 1 części wstępnej orzeka wobec oskarżonego M. M. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa w wysokości 1000 zł.;

III. oskarżonego M. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych:

- w pkt 2,4,12,18,29,30,32,50, tj. występków z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z tym, że z opisu czynu z pkt 4 części wstępnej eliminuje ustalenie, że oskarżony dokonał zaboru w celu przywłaszczenia po przełamaniu zabezpieczenia w samochodzie przetwornicy elektrycznej o wartości 100 zł na szkodę D. K. (1)

- w pkt 3,5-11,14-17,19-28,31,33-45,47-49,51,53 i 54 tj. występków z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

- w pkt 13 tj. występku z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

- w pkt 46 tj. występku z art. 279 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

- w pkt 52 tj. występku z art. 279 § 1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przyjmując, iż oskarżony każdorazowo dopuścił się popełnienia występków w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. opisanej w pkt 1 części dyspozytywnej, czyn z pkt 36 spowodował szkodę w wysokości 42.900 zł, na którą składa się samochód o wartości 42.000 zł i pozostałe skradzione przedmioty o łącznej wartości 900 zł w postaci: fotelika samochodowego, okularów przeciwsłonecznych, apteczki, trójkąta, gaśnicy, w zakresie czynów opisanych w pkt 37-47 części wstępnej działał wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i wykorzystaniem takiej samej sposobności za to, na mocy art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na mocy art. 33 § 2 k.k. karę 400 (czterystu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki na kwotę 30 (trzydziestu) złotych;

IV. na mocy art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego M. M. (1) kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V. na mocy art. 60 § 3 i 5 k.k. i art. 69 § 2 k.k. warunkowo zawiesza wobec oskarżonego M. M. (1) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 10 (dziesięć) lat;

VI. na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. M. (1) obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę:

- w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 3 części wstępnej 1.000 zł na rzecz pokrzywdzonej L. S.

- w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 6 części wstępnej 5.000 zł na rzecz pokrzywdzonej A. Ł.

- w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 10 części wstępnej 5.167 zł na rzecz pokrzywdzonego J. G.

- w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 24 części wstępnej 12.400 zł na rzecz pokrzywdzonego M. K. (2)

- w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 36 części wstępnej 1.400 zł na rzecz pokrzywdzonej B. L.

- w związku ze skazaniem za czyn opisany w pkt 45 części wstępnej 15.000 zł na rzecz pokrzywdzonego M. B.

- w związku ze skazaniem za czyny opisane w pkt 5,7,8,9,11,14,15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,46, 47,48,49,51,52,53,54 na rzecz pokrzywdzonych: H. G., (...) Spółka z o.o., G. G. (1), P. B., A. K., Z. R., R. P. (1), Z. P., K. K. (3), G. Ż., M. R., G. P., J. P., A. W., T. B. (1), M. M. (2), V. W., J. M., M. G., solidarnie B. i T. K., J. W., K. W., solidarnie I. S. oraz T. S. E., D. G., M. S., (...) S.A. we W., (...) Sp. z o.o., T. W., A. M. (1), A. J., P. L., E. N., S. K., J. K., (...) S.A. we W., (...) S.A., w części, w wysokości po 2.000 zł na rzecz każdego z wymienionych pokrzywdzonych;

VII. na mocy art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. M. (1) do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

VIII. na mocy art. 72 § 1 pkt 8 k.k. zobowiązuje oskarżonego M. M. (1) do podjęcia starań o uzyskanie stałej pracy zarobkowej w okresie próby;

IX. na mocy art. 73 § 2 k.k. oddaje oskarżonego M. M. (1) pod dozór kuratora sądowego w okresie próby;

X. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu M. M. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 28 listopada 2016 r. godz. 18.00 do dnia 15 marca 2017 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dziennym stawkom grzywny;

XI. na mocy art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. umarza postępowanie wobec oskarżonego M. M. (1) w sprawie o czyn wypełniający znamiona wykroczenia z art. 119 § 1 kw polegający na tym, że oskarżony w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w S. działając wspólnie z ustalonymi osobami dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z samochodu marki R. (...) o nr rej. (...) przetwornicy elektrycznej o wartości 100 zł na szkodę D. K. (1);

XII. oskarżonego W. G. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 52 części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 279 § 1 k.k. i art. 276 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz czynów opisanych w pkt 53 i 54 części wstępnej tj. występków z art. 279 § 1 k.k. i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności za to na mocy art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu W. G. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w dniu 23 marca 2017 r. w wymiarze jednego dnia przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XIV. na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego W. G. (1) w związku ze skazaniem za czyny opisane w pkt 52,53 i 54 części wstępnej, częściowe obowiązki naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych: J. K., (...) S.A. we (...) S.A. po 2.000 zł.;

XV. na mocy art. 45 § 1 k.k. w związku ze skazaniem za czyny opisane w pkt 52,53 i 54 części wstępnej orzeka wobec oskarżonego W. G. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw w wysokości łącznie 2.000 zł.;

XVI. oskarżonego M. Z. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 części wstępnej, tj. występków z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności za to na mocy art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i na mocy art. 33 § 2 k.k. karę 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

XVII. na mocy art. 45 § 1 k.k. w związku ze skazaniem za czyny opisane w pkt 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 części wstępnej orzeka wobec oskarżonego M. Z. (2) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw w wysokości 31 000 zł.;

XVIII. oskarżonego M. Z. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, części wstępnej, tj. występków z art. 306 k.k. i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności za to na mocy art. 306 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XIX. oskarżonego M. Z. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 104 części wstępnej, tj. występku z art. 272 k.k. i za to na mocy art. 272 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności;

XX. oskarżonego M. Z. (2) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt 118 części wstępnej, tj. występku z art. 263 § 2 k.k. i za to na mocy art. 263 § 2 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXI. na mocy art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego M. Z. (2) kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXII. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu M. Z. (2) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 19 września 2017 r. godz. 11.00 do dnia 20 września 2017 r. godz. 13.50 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XXIII. oskarżonego R. F. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175 części wstępnej tj. występków z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności za to na mocy art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i na mocy art. 33 § 2 k.k. karę 320 (trzystu dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

XXIV. na mocy art. 45 § 1 k.k. w związku ze skazaniem za czyny opisane w pkt 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175 części wstępnej orzeka wobec oskarżonego R. F. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw w wysokości 145 000 zł.

XXV. oskarżonego R. F. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176 części wstępnej, tj. występków z art. 306 k.k. i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności za to na mocy art. 306 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXVI. na mocy art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego R. F. (1) kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXVII. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu R. F. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 12 września 2017 r. godz. 08.35 do dnia 14 września 2017 r. godz. 08.25 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XXVIII. oskarżonego M. C. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt 48, 49 i 59 części wstępnej tj. występków z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz ustalając, iż oskarżony działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem w okresie od lutego 2016 r. do listopada 2016 r. dopuścił się popełnienia czynów opisanych w pkt 55 - 58, 60 - 77, 80-83, 85 -89, 91-97, 99-101 części wstępnej tj. występków z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., czynów opisanych w pkt 78, 79, 84, 90, 98 części wstępnej tj. występków z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i w zw. z art. 12 k.k. przyjmując, iż oskarżony działał w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w art. 64 § 1 k.k. będąc uprzednio karany wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d za przestępstwa skierowane przeciwko mieniu w wymiarze jednego roku pozbawiania wolności, którą odbył w okresie do 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. i przyjmując, iż oskarżony działał w krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności za to na mocy art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 5 (pięciu) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i na mocy art. 33 § 2 k.k. karę 420 (czterystu dwudziestu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

XXIX. na mocy art. 45 § 1 k.k. w związku ze skazaniem za czyny opisane w pkt XXVIII części dyspozytywnej orzeka wobec oskarżonego M. C. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw w wysokości 176 000 zł.

XXX. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu M. C. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 12 kwietnia 2017 r. godz. 06.05 do dnia 3 listopada 2017 r. godz. 15.25 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

XXXI. na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 499/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

M. C. (1)

Zachowanie opisane w części wstępnej w pkt:

48 w okresie pomiędzy 23 a 24 kwietnia 2016 r. w Ś. województwa (...), działając wspólnie i w porozumieniu także z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia, dokonali kradzieży z włamaniem samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia czym spowodował straty w kwocie łącznej 28 000 złotych na szkodę P. L., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś M. C. (1) czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d, zaś wszyscy podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

49. W okresie pomiędzy 23 a 24 kwietnia 2016 r. w Ś. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu także z dwoma ustalonymi osobami, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego prowadzenia, dokonali kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu wyłamując jego zamek, a następnie przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy uruchomił silnik pojazdu a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia, czym spowodował straty w kwocie łącznej 45 000 złotych na szkodę obywatela Niemiec E. N., przy czym M. M. (1) czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa opisanych w zarzucie 1, zaś M. C. (1) czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d, zaś wszyscy podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

59 w dniu 30 kwietnia 2016 r. Ś. województwa (...) działając wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie karne, dokonał kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 25 tysięcy złotych w ten sposób, że przy użyciu nieustalonego narzędzia otworzył drzwi samochodu, uruchomił go a następnie dokonał jego zaboru w celu przywłaszczenia wraz ze znajdującym się w jego wnętrzu przedmiotami o wartości 3000 złotych w postaci komputera marki S. (...), słuchawek A., fotelika dziecięcego oraz siedziska dziecięcego marki G., gier planszowych i hulajnogi, działając na szkodę A. M. (3), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

55: w lutym 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił P. Z. oraz dwóm nieustalonym mężczyznom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w nocy na 7 lutego 2016 r. w Ś. województwa (...) kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 58 500 złotych na szkodę A. M. (2), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

56. w marcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz trzeciej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie zostało prawomocnie zakończone pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 19 a 20 marca 2016 r. w miejscowości S. województwa (...) kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę K. W., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

57. w kwietniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz trzeciej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie zostało prawomocnie zakończone, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 19 a 20 kwietnia 2016 r. we W. województwa (...) kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 24 500 złotych na szkodę I. S. oraz T. S. E., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

58: w kwietniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz trzeciej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie zostało prawomocnie zakończone pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 20 kwietnia 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 46 600 złotych na szkodę D. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

60. w kwietniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił A. R. oraz nieustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2016 r. a 1 maja 2016 r. w L. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę R. L., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

61. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając mu dokonanie w okresie pomiędzy 1 maja 2016 r. a 2 maja 2016 r. w N. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 40 000 złotych na szkodę D. M., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

62. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 5 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 35 000 złotych na szkodę W. i B. H., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie otworzenie drzwi pojazdu po wcześniejszym wyłamaniu zamka w drzwiach, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

63. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 8 maja 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) o wartości 28 000 złotych na szkodę przedsiębiorstwa (...), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

64. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz dwóm ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w miejscowości Ż. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 26 000 złotych na szkodę L. S., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

65. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz dwóm ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 8 a 9 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 104 000 złotych na szkodę (...) z siedzibą w W., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

66. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił ustalonym osobom pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył ustalonej osobie urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 10 maja 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 27 820 złotych na szkodę P. i M. L., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

67. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie czasu pomiędzy 10 a 11 maja 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) (...) o wartości 63 000 złotych na szkodę obywatela Niemiec H. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

68. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 12 a 13 maja 2016 r. w miejscowości J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki F. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę A. Ł., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

69. w maju 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osobie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 22 a 23 maja 2016 r. w miejscowości W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 41 790 złotych na szkodę M. S., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

70. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz dwóm ustalonym osobom, w stosunku do których postępowania prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 4 czerwca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 32 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

71. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 4 a 5 czerwca 2016 r. w miejscowości S. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 40 000 złotych na szkodę G. G. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

72. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 16 a 19 czerwca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 48 450 złotych na szkodę P. B., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

73. w czerwcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 20 a 21 czerwca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 32 000 złotych na szkodę (...) S.A. z siedzibą we W., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

74. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 2 a 3 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 35 000 złotych na szkodę J. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

75. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 6 a 7 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 30 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

76. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 8 a 9 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 45 000 złotych na szkodę A. i M. D., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

77. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 21 lipca 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 58 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

78. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innej ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 na szkodę I. W., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

79. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 złotych na szkodę D. Z., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

80. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 27 lipca 2016 r. a 2 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 60 000 złotych na szkodę Z. R., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

81. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 30 a 31 lipca 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 36 000 złotych na szkodę R. P. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

82. w lipcu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 31 lipca a 1 sierpnia 2016 r. w J., województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 45 000 złotych na szkodę Z. P., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

83. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 3 a 4 sierpnia 2016 r. we W., województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 35 000 złotych na szkodę (...) spółki z o.o., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

84. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 10 a 12 sierpnia 2016 r. w B. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych na szkodę J. J. (1), którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na to iż pojazd posiadał blokadę skrzyni biegów, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

85. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz innym ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 11 a 12 sierpnia 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę firmy (...) spółki z o.o. w J., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

86. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w okresie pomiędzy 26 a 27 sierpnia 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 45 100 złotych na szkodę M. R., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

87. w sierpniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im dokonanie w dniu 28 sierpnia 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym niemieckim (...) (...) o wartości 65 000 złotych na szkodę G. P., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

88. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w nocy z 8 na 9 września 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) 463 o wartości 36 000 złotych na szkodę J. P., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

89. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 10 a 11 września 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 52 280 złotych na szkodę T. B. (2), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

90. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. M. oraz ustalonej osobie, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w dniu 12 września 2016 r. w miejscowości R. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) 444 i o wartości 50 tysięcy złotych na szkodę E. K. (1), którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

91. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. M. oraz ustalonej osobie, przeciwko której prowadzone jest odrębne postępowanie pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w dniu 12 września 2016 r. w L. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 48.375 złotych na szkodę S. K., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

92. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 19 a 20 września 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 45.000 złotych na szkodę M. B., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

93. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 19 a 20 września 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 000 złotych na szkodę A. M. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

94. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 25 a 26 września 2016 r. w J., województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 24.000 złotych na szkodę M. K. (1), czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

95. we wrześniu 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 27 a 28 września 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 36 800 złotych na szkodę A. J., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

96. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz dwóm ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 10 a 11 października 2016 r. J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 59 330 złotych na szkodę V. W., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

97. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 17 a 18 października 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 złotych na szkodę J. M., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

98. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w dniu 19 października 2016 r. w J. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) na szkodę D. B., którzy nie osiągnęli celu swojego działania z uwagi na nie uruchomienie silnika pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

99. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz dwóm ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 23 a 24 października 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 30 850 złotych na szkodę M. G., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

100. w październiku 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz dwóm ustalonym osobom, przeciwko którym postępowanie prawomocnie zakończono, pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 26 a 27 października 2016 r. we W. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 53 000 złotych na szkodę B. i T. K., czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

101. w listopadzie 2016 r. w Ś. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci połowy zarobku za zbycie kradzionego pojazdu, udzielił M. M. (1) oraz ustalonej osobie, przeciwko której postępowanie prawomocnie zakończono pomocy przy dokonaniu czynu zabronionego polegającego na kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego, w ten sposób, iż dostarczył im urządzenie elektroniczne tzw. programator kluczy, umożliwiając im w okresie pomiędzy 15 a 16 listopada 2016 r. w Z. województwa (...), kradzieży z włamaniem do samochodu marki R. (...) nr rejestracyjnym (...) o wartości 55 000 złotych na szkodę J. W. oraz (...) S.A, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat od odbycia w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu określone jako ciężkie kradzieże z włamaniami, orzeczonej wyrokiem Sądu Krajowego w W. w Austrii z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygnaturze 15Hv21/15d;

czyny z pkt 48,49, 59 części wstępnej wyroku:

(co do wszystkich)

- działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami,

- dokonanie kradzieży z włamaniem do samochodów,

- otwarcie zamka drzwi samochodu nieustalonym narzędziem, a następnie uruchomienie silnika przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy,

- działanie w warunkach recydywy zwykłej, czyny z pkt 55-58, 60-101 części wstępnej wyroku:

(co do wszystkich)

- działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami,

- dostarczenie wykonawcom kradzieży z włamaniem urządzenia elektronicznego tzw. programatora kluczy,

- otwarcie zamka drzwi samochodu nieustalonym narzędziem, a następnie uruchomienie silnika przy użyciu urządzenia do kodowania kluczy,

- działanie w warunkach recydywy zwykłej,

wyjaśnienia oskarżonego M. M. (1) k. 818-821,

k. 829v.,

k.934-938,

k. 942-950,

k. 1364-1368,

k. 1417-1424,

k. 1430-1433,

k. 2149-2151,

k. 2254-2260,

k. 2540-2541,

k. 2543,

k. 3196v.-3197,

k. 3207,

k. 3791v.-3792v., wyjaśnienia i zeznania świadka M. K. (3) k. 2130-2132, k. 2308v.-2310, k. 3991-3991v., wyjaśnienia i zeznania świadka P. Z. k. 210-219, k. 232, 244, k. 483-489, k. 659-662, 1767-1769, k. 2906-2908, k. 3173v.- 3174, k. 3989 -3990v.

wyjaśnienia oskarżonego R. F. (1) k. 2614v.-2616v., k. 2959v., k. 3203, k. 3792v.-3793,

R. F. (1)

Zachowanie opisane w części wstępnej w pkt:

119. w miesiącu marcu 2016 r. w K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) o wartości 50 tysięcy złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 marca 2017 r. w S. na szkodę K. W., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

120. w marcu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

121. w miesiącu kwietniu 2016 r. w K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z., M. C. (1) oraz ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 46600 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 kwietnia 2017 r. w miejscowości W. na szkodę D. G., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

122. w kwietniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

123. w miesiącu kwietniu 2016 r. w K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z., M. C. (1) oraz dwóch ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 28 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 24 kwietnia 2017 r. w Ś. na szkodę P. L., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

124. w kwietniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

125. w miesiącu maju 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. C. (1), P. M. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 40 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 2 maja 2017 r. w N. na szkodę D. M., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

126. w maju 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

127. w miesiącu maju 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1), M. C. (1) oraz ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 13 maja 2017 r. w J. na szkodę A. Ł., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

128. w maju 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

129. w miesiącu maju 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), M. C. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 41 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 23 maja 2017 r. w miejscowości W. na szkodę M. S., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

130. w maju 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

131. w miesiącu czerwcu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 48 450 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 19 czerwca 2017 r. we W. na szkodę P. B., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

132. w czerwcu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

133. w miesiącu czerwcu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 32 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 21 czerwca 2017 r. we W. na szkodę (...) S.A., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

134. w czerwcu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

135. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 60 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 27 lipca a 2 sierpnia 2016 r. w J. na szkodę Z. R., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

136. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

137. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 36 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 30 lipca a 31 lipca 2016 r. w J. na szkodę R. P. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

138. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

139. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 31 lipca a 1 sierpnia 2016 r. w J. na szkodę Z. P., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

140. na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

141. w sierpniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 32 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 3 a 4 sierpnia 2016 r. we W. na szkodę K. K. (3) oraz (...) spółki z o.o., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

142. w sierpniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

143. w sierpniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w okresie pomiędzy 26 a 27 sierpnia 2016 r. we W. na szkodę M. R., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

144. w sierpniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

145. w sierpniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 65 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w dniu 28 sierpnia 2016 r. we W. na szkodę G. P., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

146. w sierpniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

147. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 36 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 9 września 2016 r. we W. na szkodę J. P., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

148. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

149. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 52 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 11 września 2016 r. we W. na szkodę T. B. (2), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

150. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

151. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 45 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 września 2016 r. w J. na szkodę M. B., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

152. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

153. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 20 września 2016 r. w J. na szkodę A. M. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

154. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

155. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 24 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 26 września 2016 r. w J. na szkodę M. K. (1), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

156. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

157. we wrześniu 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1), P. Z. oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 36 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 28 września 2016 r. we W. na szkodę A. J., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

158. we wrześniu 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

159. w październiku 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 47 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 3 października 2016 r. we W. na szkodę J. K., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

160. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

161. w październiku 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 3 października 2016 r. we W. na szkodę (...) S.A z siedzibą we W., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

162. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

163. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 50 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 11 października 2016 r. w J. na szkodę M. M. (2), mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu, czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

164. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

165. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 59 330 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 11 października 2016 r. w J. na szkodę V. W., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

166. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

167. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 55 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 18 października 2016 r. w J. na szkodę J. M., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

168. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

169. w październiku 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 33 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 24 października 2016 r. we W. na szkodę M. G., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

170. w październiku 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

171. w listopadzie 2016 r. w miejscowości R. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innych ustalonych osób, przeciwko którym wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 55 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 8 listopada 2016 r. we W. na szkodę E. L. - (...) S.A., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

172. w listopadzie 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

173. w listopadzie 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania za kwotę nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki R. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 55 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 16 listopada 2016 r. w Z. na szkodę J. W. oraz (...) S.A., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

174. w listopadzie 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu R. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

175. w listopadzie 2016 r. w miejscowości K. województwa (...) nabył od M. M. (1) oraz innej ustalonej osoby, przeciwko której wyłączono materiał dowodowy do odrębnego postępowania nie mniejszą niż 6 tysięcy złotych samochód marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) i o wartości około 20 000 złotych, który został uzyskany za pomocą czynu zabronionego-kradzieży z włamaniem dokonanej przez zbywców pojazdu w nocy na 23 listopada 2016 r. w Z. na szkodę B. L., mając świadomość sposobu w jakizbywcy weszli w posiadanie pojazdu i czyniąc sobie z popełniania przestępstw przeciwko mieniu stale źródło dochodu;

176. w listopadzie 2016 r. w K. województwa (...), usunął oryginalny znak identyfikacyjny VIN (...) wraz z oryginalnym polem numerowym z pojazdu F. (...) o nr rejestracyjnym (...), jak i usunął z niego pozostałe elementy, pozwalające na identyfikację pojazdu;

1. co do każdego czynu kwalifikowanego z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k:

- nabywanie samochodów pochodzących z kradzieży z włamaniem,

- wiedza co do sposobu wejścia w posiadanie samochodów przez osoby oferujące ich zakup

- uczynienie sobie z kupowania kradzionych samochodów stałego źródła dochodu

2. Co do każdego czynu kwalifikowanego z art. 306 k.k.:

- usuwanie oryginalnych znaków identyfikacyjnych VIN wraz z oryginalnym polem numerowym i usuwanie pozostałych elementów pozwalających na identyfikację samochodu

wyjaśnienia oskarżonego R. F. (1) k. 2614v.-2616v., k. 2959v., k. 3203, k. 3792v.-3793, wyjaśnienia oskarżonego M. M. (1) k. 818-821,

k. 829v.,

k.934-938,

k. 942-950,

k. 1364-1368,

k. 1417-1424,

k. 1430-1433,

k. 2149-2151,

k. 2254-2260,

k. 2540-2541,

k. 2543,

k. 3196v.-3197,

k. 3207,

k. 3791v.-3792v., wyjaśnienia i zeznania świadka M. K. (3) k. 2130-2132, k. 2308v.-2310, k. 3991-3991v., wyjaśnienia i zeznania świadka P. Z. k. 210-219, k. 232, 244, k. 483-489, k. 659-662, 1767-1769, k. 2906-2908, k. 3173v.- 3174, k. 3989 -3990v.

2.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

M. C. (1)

Wszystkie przypisane zachowania - jak w pkt 1.1.

Co do każdego zachowania opisanego w pkt 1.1.:

oskarżony M. C. (2) nie współdziałał w popełnieniu kradzieży z włamaniem do samochodów, nie udzielił pomocy innym osobom w dokonywaniu kradzieży z włamaniem do samochodów, nie udostępniał urządzeń elektronicznych do popełnienia przestępstw kradzieży z włamaniem

wyjaśnienia oskarżonego M. C. (1) k. 2290, k. 2293, k. 2294-2294v., 2455, k. 2502, k. 2539-2540, k. 2542-2543, k. 2619, k. 3168, k. 3787.

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

(dotyczy osk. M. C. (1))

Wszystkie wymienione w pkt 1.1. pdp. 1

Oskarżony M. M. (1) składając kilkukrotnie wyjaśnienia w toku postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego, konsekwentnie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jego wyjaśnienia, opisywanie przestępczego procederu stanowiło podstawę do stawiania mu kolejnych zarzutów, po zweryfikowaniu wersji przez niego podawanych. Na uwagę zasługuje to, że oskarżony niezwykle precyzyjnie opisał niemalże każdą kradzież auta, bądź nieudaną próbę kradzieży, osoby które w niej uczestniczyły, pomagały, rolę każdej z tych osób w przestępczym procederze, ze wskazaniem miejsc tzw. czyszczenia samochodów tj. opróżniania ich z rzeczy pozwalających w przyszłości na ustalenie właściciela. Wyjaśnienia oskarżonego M. M. (1) były weryfikowane poprzez oględziny miejsc wskazywanych przez oskarżonego jako miejsca popełnionych przestępstw, miejsc wyrzucania przedmiotów z samochodów, gdzie nie rzadko pozostawały na miejscu resztki przedmiotów ze skradzionych samochodów, badano sposób dostania się do samochodów poprzez ich oględziny. Wykonywano eksperymenty procesowe z udziałem oskarżonego oraz przeprowadzono analizę połączeń telefonicznych z poszczególnymi osobami w kontekście logowania się do nadajników BTS. Czynności te pozwoliły w sposób nie budzący żadnych wątpliwości ustalić, że wyjaśnienia składane przez oskarżonego M. M. (1) są wiarygodne. Czynności te potwierdzały bowiem fakty dokonanych kradzieży, przedmioty, które w samochodach się znalazły, na co wskazywali pokrzywdzeni, indywidualne cechy, które pozwoliły na pełną weryfikację wiarygodności tych wyjaśnień. W tych okolicznościach nie sposób uznać, że wyjaśnienia oskarżonego M. M. (1) w części, a mianowicie tylko w tej, w której opisał rolę oskarżonego M. C. (1) w przestępczym procederze kradzieży aut są niewiarygodne. Nie ma ku temu żadnych racjonalnych podstaw. Oskarżony nie pozostaje z M. C. (1) w żadnym konflikcie, by miał go pomawiać o postępowanie, z jakim M. C. (1) nie ma nic wspólnego. Oskarżony M. M. (1) w swych wyjaśnieniach kilkukrotnie, a zarazem jednoznacznie wskazywał, że to dzięki kontaktom i wiedzy oskarżonego M. C. (1) uzyskiwał zbyt kradzionych pojazdów, to nikt inny jak właśnie ów oskarżony umawiał go z paserami. M. C. (1) udostępnił oskarżonemu M. M. (1) odpowiedni sprzęt, urządzenia elektroniczne - programatory kluczy służące do otwierania samochodów. Za ich udostępnienie oskarżony M. M. (1) dzielił się z nim po połowie pieniędzmi uzyskanymi od pasera za sprzedaż auta, co zostało z góry ustalone. Oskarżony M. M. (1) opisał dokładnie, jak doszło do wypożyczenia od oskarżonego M. C. (1) sprzętu służącego do otwierania samochodów i na jakich warunkach. Wskazał także, że za kwotę 10 tyś. złotych ostatecznie sprzęt ten od M. C. (1) odkupił, a płacił za niego w ratach. O znajomości oskarżonego M. M. (1) i M. C. (1) wyjaśnił również kuzyn tego ostatniego - P. Z. Już w pierwszych wyjaśnieniach wskazał, że oskarżony M. M. (1) i A. R. rozmawiali z oskarżonym M. C. (1) na temat kradzionych samochodów. Wydźwięk tej rozmowy był jednoznaczny (k. 210 akt). P. Z. wyjaśnił przy tym wówczas o okolicznościach, które nie były objęte postawionym mu zarzutem. Nie było żadnej konieczności zatem, by wskazywał na kontakty M. M. (1) z M. C. (1). Postawiony mu wówczas zarzut nie obligował go do takich wypowiedzi. Analizując treść wyjaśnień złożonych przez P. Z. i odnosząc je do wyjaśnień oskarżonego M. M. (1) stwierdzić należy, że relacje obu ww. osób korelują ze sobą, wzajemnie się uzupełniają, dopełniając szczegółów przestępczego procederu oskarżonego M. C. (1). P. Z. w kolejnych wyjaśnieniach wskazał na rolę oskarżonego M. C. (1) w popełnionych przez niego i M. M. (1) przestępstwach (k. 483 i nast.). Z przedstawionej przez niego relacji (k. 1490 i nast.) wynika jednoznacznie współudział oskarżonego M. C. (1) w kradzieżach z włamaniem do dwóch przypisanych mu wyrokiem przestępstw - z pkt 48 i 49 części wstępnej wyroku. Udział oskarżonego M. C. (1) w tych występkach spójnie ze świadkiem P. Z. opisał współsprawca M. K. (3). P. Z. opisał także szczegółowo udział oskarżonego M. C. (1) w przestępstwie kradzieży z włamaniem F. (...) - czyn z pkt 55 części wstępnej wyroku. Z jego wyjaśnień (k. 1767) jednoznacznie wynika, że oskarżony M. C. (1) był wówczas w posiadaniu programatora kluczy - urządzenia elektronicznego pozwalającego otwierać samochody marki F. Urządzenia tego udzielił P. Z. do dokonania kradzieży F. (...), a wcześniej wskazując na ten samochód do kradzieży (typując go do kradzieży). P. Z. spójnie z oskarżonym M. M. (1) wskazał na fakt odkupienia od M. C. (1) tzw. kostki do otwierania samochodów i płatności za nią w ratach. O kradzieżach samochodów dokonywanych wspólnie z M. C. (1) i M. M. (1) wyjaśnił także M. K. (3) (k. 2130 i nast.), a także wskazał na przestępstwo popełnione przez oskarżonego M. C. (1), a opisane w pkt 59 części wstępnej. Także M. K. (3) wskazał na udzielenie oskarżonemu M. M. (1) przez oskarżonego M. C. (1) urządzeń do otwierania samochodów (k. 2131 i nast.). O przestępczym procederze oskarżonego M. C. (1) wyjaśniał także oskarżony R. F. (1), a jego relacja jest spójna i konsekwentna na każdym etapie składania wyjaśnień, a przy tym w pełni koresponduje z wyjaśnieniami pozostałych współoskarżonych, w tym oskarżonego M. M. (1). W tych okolicznościach wobec spójności wypowiedzi wszystkich wymienionych powyżej osób, Sąd uznał ich twierdzenia za wiarygodne, dające podstawę do czynienia ustaleń faktycznych w sprawie. W świetle tych dowodów sprawstwo oskarżonego M. C. (1) w zakresie wszystkich przypisanych mu wyrokiem czynów nie budzi żadnych wątpliwości. Wskazać w tym miejscu wypada, że proceder kradzieży samochodów miał wysoki stopień zorganizowania, a oskarżony M. C. (1), jak wynika chociażby z wyjaśnień M. M. (1), dbał o to, by jego osoba nie była znana pośród osób, które w tej hierarchii zajmowały najniższe miejsce. Były to przede wszystkim osoby, które odgrywały zdecydowanie mniejszą rolę w całym tym nielegalnym przedsięwzięciu, jak np. kierowcy kradzionych aut, czy osoby dobierane do poszczególnych kradzieży przez M. M. (1). One nie zetknęły się bezpośrednio z oskarżonym M. C. (1), nie znały go. Stąd gros przesłuchanych w sprawie świadków nie miało wiedzy o działalności oskarżonego M. C. (1) i jego powiązaniach z pozostałymi oskarżonymi. Dokonanie kradzieży z włamaniem samochodów i usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem samochodów co do których oskarżonemu przypisano pomocnictwo, a także dokonanie we współudziale kradzieży z włamaniem znalazło potwierdzenie w zeznaniach pokrzywdzonych tymi przestępstwami i zeznaniach posiadaczy samochodów. Każdorazowo doszło do przełamania zabezpieczenia pojazdów lub próby ich przełamania, co potwierdziły także oględziny przedmiotowych samochodów.

2. (dotyczy osk. R. F. (1))

Wszystkie wymienione w pkt 1.1 pdp. 2

Oskarżony R. F. (2) konsekwentnie w toku całego postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Jego wyjaśniania złożone w postępowaniu przygotowawczym pozwalały na stawianie mu kolejnych zarzutów. Wyjaśniania te uzupełniają się w szczególności z wyjaśnieniami oskarżonego M. M. (1) i skazanego prawomocnie P. Z. oraz świadka M. K. (3). Ocena tych dowodów została przeprowadzona w kontekście czynów przypisanych oskarżonemu M. C. i w pełni odnosi się także do czynów przypisanych oskarżonemu R. F. (1).

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

Wyjaśnienia oskarżonego M. C. (1)

Wyjaśnieniom oskarżonego M. C. (1) przeczą kategoryczne, obszerne w swej treści wyjaśnienia oskarżonego M. M. (1), wyjaśnienia i zeznania świadków P. Z. i M. K. (3) oraz wyjaśnienia oskarżonego R. F. (1) uznane z wiarygodne - dowody, które zostały ocenione w rubryce 1.1. Ponadto zwrócić uwagę należy na treść pierwszych wyjaśnień oskarżonego M. C. (1), który początkowo zaprzeczył, by dysponował sprzętem do programowaniu kluczy w samochodach marki F. i R. Oskarżony nie wskazał wówczas, by miał jakąkolwiek widzę na ten temat (k. 2290), by następnie podczas kolejnego przesłuchania - k 2294-2294v. wyjaśnić, że oskarżonemu M. M. (1) pożyczył pieniądze 15 tys. zł, by ten mógł kupić dla siebie taki sprzęt. Zważywszy na to, że oskarżony nie był w stanie wskazać nazwiska oskarżonego, poznał go na dyskotece, praktycznie była to dla niego osoba obca, nie sposób zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego przyjąć te wyjaśnienia za wiarygodne. Kwota, jaką miał pożyczyć oskarżony nieznanej mu osobie nie jest małą, a mając na uwadze sytuację finansową oskarżonego M. C. (1) z pewnością nie może być uznana za kwotę drobną.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Oskarżony R. F. (1):

- oskarżony R. F. (1) kilkadziesiąt razy nabył od innych osób samochody mając świadomość tego, że samochody te pochodzą z popełnionych przestępstw (art. 291 § 1 k.k.); w tych samochodach następnie usuwał znak oryginalny identyfikacyjny tj. nr VIN wraz z oryginalnym polem numerowym usuwając wszelkie znaki identyfikacyjne samochodu (art. 306 k.k.)

- oskarżony R. F. (1) uczynił sobie z popełnionych przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu. Dysponował warsztatem samochodowym, naprawczym, gdzie dostarczano mu stale kradzione samochody. Tym samym jego przestępcza działalność miała charakter zawodowy. Czerpał nadto z tego stałe korzyści majątkowe (art. 65 § 1 k.k.).

Oskarżony M. Z. (2):

- oskarżony M. Z. (2) kilkukrotnie nabył od innych osób samochody mając świadomość tego, że samochody te pochodzą z popełnionych przestępstw (art. 291 § 1 k.k.); w tych samochodach następnie usuwał znak oryginalny identyfikacyjny auto tj. nr VIN wraz z oryginalnym polem numerowym wstawiając w to miejsce pole numerowe z innego samochodu tej samej marki (art. 306 k.k.) co do samochodu F. (...) darowanemu żonie wyłudził nadto poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.); bez stosownego zezwolenia posiadał 230 nabojów alarmowych (art. 263 § 2 k.k.).

- oskarżony M. Z. (2) uczynił sobie z popełnionych przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu. Dysponował warsztatem samochodowym, naprawczym, gdzie dostarczano mu stale kradzione samochody. Tym samym jego przestępcza działalność miała charakter zawodowy. Czerpał nadto z tego stałe korzyści majątkowe (art. 65 § 1 k.k.).

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Oskarżony M. C. (1):

- oskarżony trzykrotnie działając wspólnie i w porozumieniu przełamał zabezpieczenia samochodów, a następnie dokonał zaboru samochodów - wypełnił znamiona występków z art. 279 § 1 k.k. Działając z góry powziętym zamiarem udzielił pomocy innym sprawcom do dokonania przez nich kradzieży z włamaniem samochodów poprzez udostępnienie w celu kradzieży z włamaniem urządzeń elektronicznych do otwierania i uruchamiania samochodów art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. lub w zw. z art. 13 § 1 k.k., jeśli czynu nie udało się dokonać. Miał pełną świadomość, że sprzęt ten zostanie użyty wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu. Stąd przyjęta przez Prokuratora w akcie oskarżenia kwalifikacja prawna została uzupełniona o art. 12 k.k. przy pomocnictwie do popełnienia przestępstw kradzieży z włamaniem lub ich usiłowania.

- przestępstwa przypisane oskarżonemu M. C. (1) zostały popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa. Oskarżony był karany za przestępstwa przeciwko mieniu przez Sąd Krajowy w W. (Austria) na karę jednego roku pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 3 lutego 2015 r. do 2 października 2015 r. (art. 64 § 1 k.k.).

- oskarżony M. C. (1) uczynił sobie z popełnionych przestępstw przeciwko mieniu stałe źródło dochodu. Dysponował odpowiednią aparaturą elektroniczną do otwierania zamkniętych na klucz samochodów, którą udostępniał złodziejom samochodów za odpłatnością, sam także dokonywał kradzieży z włamaniem. Tym samym jego przestępcza działalność miała charakter zawodowy. Czerpał nadto z tego stałe korzyści majątkowe (art. 65 § 1 k.k.).

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. C. (1)

XXVIII

48, 49, 59, 55-58,60-77, 80-83, 85-89, 91-97, 99-101, 78,79,84,90,98

wielość popełnionych przestępstw liczona w dziesiątkach, znaczna wysokość szkód poniesiona przez pokrzywdzonych liczona w setkach tysięcy, wysoki stopień zorganizowania i wyspecjalizowania, dysponowanie odpowiednim, wyspecjalizowanym sprzętem do kradzieży z włamaniem samochodów, sposób działania, kontaktowanie złodziei samochodów z paserami, co znacznie ułatwiało kradzież samochodów i tworzyło sprzyjające warunki do ich popełnienia, a przekładało się następnie na wielość kradzieży, zorganizowanie działalności przestępczej na dużą skalę, determinacja w dążeniu do popełniania przestępstw, ich zaplanowanie, wysoki stopień przygotowań, to świadczy o bardzo wysokiej społecznej szkodliwości i bardzo wysokim stopniu winy oskarżonego M. C. (1). Oskarżony nadto działał będąc uprzednio karany, w warunkach recydywy oraz w warunkach art. 65 § 1 k.k. Oskarżony zakończył wykonywanie kary w październiku 2015 r., a już wiosną 2016 r. popełnił przestępstwa podobne i to działając na dużą skalę. Oskarżony był w przeszłości wielokrotnie karany. Wielość popełnionych przestępstw, stopień zorganizowania, powrót na drogę przestępstwa niemalże od razu po powrocie do Polski, to wszystko dowodzi wysokiej demoralizacji oskarżonego. Zauważyć należy, że za przestępstwo kradzieży z włamaniem jest zagrożone od 1 roku pozbawienia wolności, podczas gdy oskarżony popełnił trzy takie przestępstwa działając ponadto wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Pozostałe przestępstwa to pomocnictwa do przestępstw kradzieży z włamaniem o identycznej sankcji karnej. Powyższe uzasadnia zarówno wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności i kary grzywny. Wymiar jednej stawki dziennej uzasadnia sytuacja majątkowa oskarżonego. Wymierzając kary Sąd miał na uwadze także i to, by wyrok był spójny wewnętrznie i sprawiedliwy w doborze i rozmiarze kar w stosunku do poszczególnych sprawców i współsprawców, a także z wyrokami osób, które zostały już prawomocnie skazane.

M. Z. (2)

XVI, XVIII, XIX, XX, XXI

102-118

Oskarżony M. Z. (2) wprawdzie był uprzednio karany, ale czyn, za który został skazany był skierowany przeciwko innym dobrom chronionym prawem. Od wydania wyroku skazującego minął znaczny okres czasu, orzeczona kara była karą wolnościową. Oskarżony nie przebywał dotychczas w izolacji więziennej. Oskarżony na etapie postępowania przygotowawczego podjął współpracę z organami ścigania, ostateczne opisał okoliczności wszystkich przypisanych mu czynów, co ułatwiło działania Policji przy czynieniu ustaleń faktycznych. Oskarżony podejmując współpracę z organami ścigania spotkał się z negatywną, ostrą reakcją środowisk przestępczych, mimo to nie zmienił swego stanowiska w procesie. Okoliczność ta dowodzi zmianie w zachowaniu oskarżonego, rzeczywistej, a nie tylko deklarowanej chęci zmiany swego postępowania, a także wskazuje, że stopień demoralizacji oskarżonego nie jest wysoki. Istotne znaczenie dla wymiaru poszczególnych kar jednostkowych miało także to, że oskarżony, jako jedyny, dokonał częściowej spłaty jednej z pokrzywdzonych i czynił to regularnie w trakcie trwającego postępowania. Sąd miał na uwadze wymierzając kary jednostkowe za czyny przypisane w pkt XVI i XVIII wyroku wysoki stopień społecznej szkodliwości i winy oskarżonego. Oskarżony był stałym odbiorcą skradzionych aut, proceder był nacechowany istotnym stopniem zorganizowania. Przestępstwa te były zaplanowane, a oskarżony realizował w sposób nieustępliwy przestępczy proceder. Ww. czyny pozostawały ze sobą w ścisłym związku zarówno przedmiotowym, jak i czasowym, jedne były konsekwencją kolejnych, co znalazło wyraz także w orzeczonej karze łącznej zbliżonej do pełnej absorpcji. Sąd wymierzając poszczególne kary i karę łączną miał na uwadze to, by wyrok był wewnętrznie spójny, sprawiedliwy także w stosunku do pozostałych sprawców. Pozostali sprawcy jak oskarżony R. F. (1), M. C. (1) popełnili zdecydowanie więcej przestępstw, niż oskarżony M. Z. (2). W szczególności podobny charakter miały występki popełnione przez oskarżonego R. F. (1), przy czym oskarżony R. F. (1) popełnił ich ponad trzykrotnie więcej. Czyn z pkt 104 części wstępnej to czyn o umiarkowanym stopniu społecznej szkodliwości i winy pozostający w istotnym związku z czynami z pkt 102 i 103. Podobnie Sąd ocenił stopień społecznej szkodliwości i winy czynu z pkt 118 zważywszy na charakter nabojów, które posiadał nielegalnie i okoliczności, w jakich wszedł w ich posiadanie. Wymiar kary łącznej pozwoli oskarżonemu na ubieganie się o wykonanie kary w warunkach dozoru elektronicznego. Sąd orzekł wobec oskarżonego obok kary izolacyjnej dolegliwą karę finansową.

R. F. (1)

XXIII, XXV, XXVI

119-176

Oskarżony R. F. (1) nie był uprzednio karany, na etapie postępowania przygotowawczego podjął współpracę z organami ścigania, opisał okoliczności wszystkich przypisanych mu czynów, co ułatwiło działania Policji przy czynieniu ustaleń faktycznych. Jego wyjaśnienia były pomocne dla czynienia ustaleń w fazie postępowania przygotowawczego i stawiania mu kolejnych zarzutów. Sąd miał na uwadze wymierzając kary jednostkowe za czyny przypisane w pkt XXIII i XXV wyroku te okoliczności z jednej strony, ale także wysoki stopień społecznej szkodliwości i winy oskarżonego z drugiej. Oskarżony był stałym odbiorcą skradzionych aut, proceder był nacechowany istotnym stopniem zorganizowania. Przestępstwa te były zaplanowane, a oskarżony realizował w sposób nieustępliwy przestępczy proceder. Gdyby nie interwencja organów ściągania z pewnością proceder ten trwał by nadal. Podkreślić trzeba, że oskarżony działał na szeroką skalę. Trzeba też wyraźnie i dobitnie powiedzieć, że zapewnienie z góry stałego odbioru, zbytu kradzionych aut nakręcało koniunkturę - dokonywanie kolejnych kradzieży samochodów. Złodziejom zdecydowanie łatwiej było podjąć decyzję o kradzieży samochodów, skoro mieli zapewniony u oskarżonego stały i nieograniczony niczym zbyt wszystkich kradzionych samochodów. Czyny z pkt XXIII i XXV pozostawały ze sobą w ścisłym związku zarówno przedmiotowym, jak i czasowym, jedne były konsekwencją kolejnych, co znalazło wyraz także w orzeczonej karze łącznej zbliżonej do pełnej absorpcji. Sąd wymierzając poszczególne kary i karę łączną miał na uwadze to, by wyrok był wewnętrznie spójny, sprawiedliwy także w stosunku do pozostałych sprawców. Oskarżony M. C. (1) popełnił porównywalną ilość przestępstw, ale o innym charakterze, był przy tym uprzednio wielokrotnie karany, zaś oskarżony M. Z. (2) trudniący się dokładnie tym samym co oskarżony R. F. (1) - też był paserem kradzionych samochodów - czynów tych popełnił zdecydowanie mniej, niż oskarżony R. F. (1), karany był tylko raz na karę wolnościową kilka lat wstecz; oskarżony R. F. (1) dokonał trzykrotnie więcej przestępstw niż M. Z. (4). Sąd orzekł wobec oskarżonego obok kary izolacyjnej dolegliwą karę finansową, skoro oskarżony faktycznie uzyskiwał stałe korzyści z przestępczego procederu, działał w celu ich osiągniecia.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. C. (1)

XXIX

XXX

czyny opisane w pkt XXVIII części dyspozytywnej

Z uwagi na to, że oskarżony M. C. (1) z każdego popełnionego czynu uzyskał korzyść majątkową, o czym wskazali zarówno współsprawcy, jak i ci, którym pomagał w popełnieniu przestępstw, jak chociażby oskarżony M. M. (1), obligatoryjnym było orzeczenie przepadku uzyskanych korzyści majątkowych z popełnionych przestępstw. Z każdego popełnionego przestępstwa oskarżony uzyskiwał korzyść na poziomie 4000 zł Okres faktycznego pozbawienia wolności został zaliczony na poczet kary izolacyjnej.

M. Z. (2)

XVII

XXII

102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Z uwagi na to, że oskarżony M. Z. (2) z każdego popełnionego czynu uzyskał korzyść majątkową, o czym wyjaśnił, obligatoryjnym było orzeczenie przepadku uzyskanych korzyści majątkowych z popełnionych przestępstw.

Okres faktycznego pozbawienia wolności został zaliczony na poczet kary izolacyjnej

R. F. (1)

XXIV

XXVII

119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175

Z uwagi na to, że oskarżony R. F. (1) z każdego popełnionego czynu uzyskał korzyść majątkową, o czym wyjaśnił i wskazał na wysokość tych korzyści, obligatoryjnym było orzeczenie przepadku uzyskanych korzyści majątkowych z popełnionych przestępstw.

Okres faktycznego pozbawienia wolności został zaliczony na poczet kary izolacyjnej.

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

1. KOSZTY PROCESU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

wszyscy oskarżeni

XXXI

Oskarżeni, wszyscy, zostali zwolnieni od ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na ich sytuację finansową i rodzinną.

Oskarżony W. G. (1) ma na utrzymaniu dwoje dzieci, na które ma zasądzone alimenty, utrzymuje się z prac dorywczych z dochodem rzędu 2000 zł miesięcznie. Oskarżony M. C. (1) ma jedno dziecko na utrzymaniu, uzyskuje dochody miesięczne na poziomie 2000 zł.

Oskarżony M. Z. (2) ma na utrzymaniu żonę i troje dzieci. Dochody uzyskuje z działalności gospodarczej.

Oskarżony R. F. (1) ma na utrzymaniu dwoje dzieci, na które są zasadzone alimenty, uzyskuje dochody na poziomie około 3300 zł netto miesięcznie, przy czym w oparciu o umowę o pracę na czas określony do 8 marca 2020 r.

Oskarżony M. M. (1) ma na utrzymaniu jedno dziecko, ma na nie zasądzone alimenty, utrzymuje się z prac budowlanych z dochodem rzędu 2000 zł miesięcznie.

Sytuacja finansowa, wysokość dochodów i sposób ich uzyskiwania, sytuacja rodzinna, pozwalają na ustalenie, że oskarżeni bez uszczerbku w utrzymaniu rodziny i własnym nie są w stanie ponieść kosztów sądowych. Zauważyć przy tym należy, że na każdego z oskarżonych, z wyjątkiem oskarżonego W. G. (1), nałożono istotne, dolegliwe kary finansowe, kary grzywny oraz wysokie przepadki korzyści majątkowych i obowiązki naprawienia szkody. Te obciążenia finansowe przy wysokości dochodów wszystkich oskarżonych są wysokie. Na podkreślenie zasługuje także to, że wobec wszystkich, za wyjątkiem oskarżonego M. M. (1), orzeczono kary izolacyjne, których rozmiar jest istotny, co znacznie utrudniłoby, jeśli nie uniemożliwiło wyegzekwowanie tych należności.

2. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.