Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721194

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 r.
II K 359/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Łukasz Biliński.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17 maja 2019 r., 23 maja 2019 r., 30 maja 2019 r. w W. sprawy:

1. M. K. syna J. i S. z domu P. urodzonego dnia (...) w K. ((...) oskarżonego o to, że: w dniu 14 maja 2019 r. w W. wdarł się do budynku Spółdzielni (...) zlokalizowanego przy ul. (...), poprzez wejście w nieustalony sposób na jego dach, wbrew woli uprawnionego do administrowania budynkiem, a następnie przy wykorzystaniu sprzętu alpinistycznego opuścił się na jedną z jego ścian i umieścił na niej z innymi ustalonymi osobami na widok publiczny baner z napisem o treści "POLSKA BEZ WĘGLA 2030 (...), nie posiadając zgody zarządzającego tym miejscem, tj. o czyn z art. 193 k.k. w zb. z art. 63a § 1 kw w zw. z art. 10 § 1 kw

2. P. W. syna J. i S. z domu L. urodzonego dnia (...) w L. ((...) oskarżonego o to, że: w dniu 14 maja 2019 r. w W. wdarł się do budynku Spółdzielni (...) zlokalizowanego przy ul. (...), poprzez wejście w nieustalony sposób na jego dach, wbrew woli uprawnionego do administrowania budynkiem, a następnie przy wykorzystaniu sprzętu alpinistycznego opuścił się na jedną z jego ścian i umieścił na niej z innymi ustalonymi osobami na widok publiczny baner z napisem o treści "POLSKA BEZ WĘGLA 2030 (...), nie posiadając zgody zarządzającego tym miejscem, tj. o czyn z art. 193 k.k. w zb. z art. 63a § 1 kw w zw. z art. 10 § 1 kw

3. M. H. córki A. i K. z domu J. urodzonej dnia (...) w S. (...) oskarżonej o to, że: w dniu 14 maja 2019 r. w W. wdarł się do budynku Spółdzielni (...) zlokalizowanego przy ul. (...), poprzez wejście w nieustalony sposób na jego dach, wbrew woli uprawnionego do administrowania budynkiem, a następnie przy wykorzystaniu sprzętu alpinistycznego opuścił się na jedną z jego ścian i umieścił na niej z innymi ustalonymi osobami na widok publiczny baner z napisem o treści "POLSKA BEZ WĘGLA 2030 (...), nie posiadając zgody zarządzającego tym miejscem, tj. o czyn z art. 193 k.k. w zb. z art. 63a § 1 kw w zw. z art. 10 § 1 kw

4. P. N. M. syna D. i C. z domu S. - M. urodzonego dnia (...) w P. (...) oskarżonego o to, że: w dniu 14 maja 2019 r. w W. wdarł się do budynku Spółdzielni (...) zlokalizowanego przy ul. (...), poprzez wejście w nieustalony sposób na jego dach, wbrew woli uprawnionego do administrowania budynkiem, a następnie umieścił na ścianie budynku z innymi ustalonymi osobami na widok publiczny baner z napisem o treści "POLSKA BEZ WĘGLA 2030 (...), nie posiadając zgody zarqządzającego tym miejscem, tj. o czyn z art. 193 k.k. w zb. z art. 63a § 1 kw w zw. z art. 10 § 1 kw orzeka:

I. oskarżonych M. K., P. W., M. H., P. N. M. uniewinnia od popełnienia zarzucanych im czynów;

II. na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. i art. 632 pkt 2 k.p.k. określa, że koszty procesu ponosi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.