II K 277/14, Odpowiedzialność karna z art. 155 k.k. przedsiębiorcy za nieumyślne spowodowanie śmierci osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia, wskutek najechania na nią kombajnu. - Wyrok Sądu Rejonowego w Lęborku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994542

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.