II GSK 3377/17, Możliwość rozpoznania skargi na bezczynność w trybie uproszczonym. Obowiązek precyzyjnego zidentyfikowania... - OpenLEX

II GSK 3377/17, Możliwość rozpoznania skargi na bezczynność w trybie uproszczonym. Obowiązek precyzyjnego zidentyfikowania przedmiotu żądania zawartego w skardze na bezczynność. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na utworzenie banku. Uchybienie terminu do wydania zezwolenia na utworzenie banku. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2428504

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.