II GSK 2242/21, Uchwała w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jako źródło rekonstrukcji interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3262890

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.