II GSK 1954/16, Zgoda na refundację leku posiadającego zgodę na wprowadzenie do obrotu wydawanego po wniesieniu opłaty... - OpenLEX

II GSK 1954/16, Zgoda na refundację leku posiadającego zgodę na wprowadzenie do obrotu wydawanego po wniesieniu opłaty ryczałtowej. Prokonstytucyjna interpretacja przepisów ustawy z 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2425551

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.