II FSK 688/18, Data wydania oraz data doręczenia decyzji organu II instancji. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 688/18, Data wydania oraz data doręczenia decyzji organu II instancji. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090824

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.