II FSK 2937/15, Opodatkowanie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 2937/15, Opodatkowanie dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2454713

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.