II FSK 2876/19, Sposób kwalifikacji budynku dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości. - Wyrok Naczelnego Sądu... - OpenLEX

II FSK 2876/19, Sposób kwalifikacji budynku dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3015960

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.