II FSK 2628/16, Czynsz płacony za najem lokalu należącego do wspólników spółki a brak możliwości zaliczenia przez osobę fizyczną, którą z nimi tworzy do kosztów podatkowych. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2157918

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.