II FSK 215/16, Zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. - Wyrok... - OpenLEX

II FSK 215/16, Zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2454963

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.