II FSK 1669/18, Pojęcie „wypłaty” dla potrzeb określenia obowiązku płatnika podatku u źródła. - Wyrok Naczelnego Sądu... - OpenLEX

II FSK 1669/18, Pojęcie „wypłaty” dla potrzeb określenia obowiązku płatnika podatku u źródła. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3162224

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.