II FSK 1450/12, Wniosek o ogłoszenie upadłości jako przesłanka ekskulpacyjna odpowiedzialności członka zarządu za zaległości... - OpenLEX

II FSK 1450/12, Wniosek o ogłoszenie upadłości jako przesłanka ekskulpacyjna odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1479138

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.