Orzeczenia sądów
Opublikowano: Biul.SN2019/5/12

Uchwała
Sądu Najwyższego
z dnia 16 maja 2019 r.
II CZP 1/19
Skutki wygaśnięcia odrębnej własności lokalu w wyniku jego zburzenia.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.