II CSKP 965/22, Przeliczenie głosów oddanych na walnym zgromadzeniu spółdzielni. Niedopuszczalność uchylenia nieistniejącej lub nieważnej uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2023/11/113

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.