II CSKP 897/22, Relacja między skutecznością zapisu na sąd polubowny a rzeczywistą możliwością uzyskania ochrony prawnej przed sądem wskazanym w zapisie. Niewykonalność zapisu na sąd polubowny - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2024/5/54

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.