II CSKP 89/21, Przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki. Roszczenie regulacyjne w odniesieniu do nieruchomości przejętych w toku wykonywania ustawy z 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3258355

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.