II CSKP 865/22, Następstwo prawne Wód Polskich w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych. Przesłanki zażądania dodatkowej opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Miarkowanie kary umownej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3658475

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.