II CSK 803/16, Kontrola pod kątem abuzywności postanowień określających główne świadczenia stron. Dopuszczalność zaciągania zobowiązania w walucie obcej z równoczesnym zastrzeżeniem, że wypłata i spłata będzie dokonywana w pieniądzu krajowym. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2018/7-8/79

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.