II CSK 627/13, Skutki działania członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznego z interesem spółki. Kwalifikacja określonych działań członka zarządu jako interesu konkurencyjnego w rozumieniu art. 211 § 1 k.s.h. Wniesienie przez wspólnika większościowego powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h. jako nadużycie prawa podmiotowego. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC-ZD 2015/4/61

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.