Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508567

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
II CSK 51/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Mirosław Bączyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku I.M. przy uczestnictwie (...) o stwierdzenie nabycia spadku po J.G.,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 28 lipca 2017 r., sygn. akt III Ca../17,

odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.