II CSK 424/18, Realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa w sferze stanowienia i stosowania prawa. Sądowa kontrola... - OpenLEX

II CSK 424/18, Realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa w sferze stanowienia i stosowania prawa. Sądowa kontrola decyzji powiatowego lekarza weterynarii w przedmiocie odszkodowania za zwierzęta zabite, poddane ubojowi lub padłe. Szczególna odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690816

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.