II CSK 284/15, Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania łączącego wierzyciela z dłużnikiem jako delikt wobec osoby... - OpenLEX

II CSK 284/15, Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania łączącego wierzyciela z dłużnikiem jako delikt wobec osoby trzeciej. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043739

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.