II CSK 183/13, Charakter prawny obowiązku gminy finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy i dopuszczalność odstąpienia od jego wykonania. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458712

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.