II CSK 121/20, Skierowanie na przymusowe leczenie osoby chorej psychicznie. Aktualność orzeczenia o umieszczeniu osoby chorej w... - OpenLEX

II CSK 121/20, Skierowanie na przymusowe leczenie osoby chorej psychicznie. Aktualność orzeczenia o umieszczeniu osoby chorej w szpitalu. Zmiana postanowienia przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy osoba, w stosunku do której orzeczono obowiązek leczenia psychiatrycznego w warunkach szpitalnych nie zostało skierowane do wykonania. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3080597

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.