Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1673056

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 24 października 1963 r.
II CR 710/62

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia M. Grudziński (sprawozdawca).

Sędziowie: W. Bryl, St. Rudnicki.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.