Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510188

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II CO 99/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. J. przeciwko T. J. o rozwód, sygn. akt I 1C.../18,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 czerwca 2018 r., przedstawienia Sądu Okręgowego w S. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy,

oznacza Sąd Okręgowy w S., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.