Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510187

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II CO 98/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przy uczestnictwie G. GmbH w O. - Niemcy o zawezwanie do próby ugodowej, sygn. akt V GCo.../18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 czerwca 2018 r., przedstawienia Sądu Rejonowego w Z. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Rejonowy w Z., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.