II CO 19/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2617369

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2019 r. II CO 19/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. R. R. przeciwko K. K. R. o rozwód, sygn. akt XVIII C (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 stycznia 2019 r., przedstawienia Sądu Okręgowego w P. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w P., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.