Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634166

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 grudnia 2018 r.
II CO 172/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. F. C. przeciwko A. M. C. o rozwód, sygn. akt X RC (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 grudnia 2018 r., przedstawienia Sądu Okręgowego w S. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w S., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.