Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570513

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 października 2018 r.
II CO 162/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 października 2018 r., wniosku L. L. o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy z wniosku L. L. przeciwko B. z siedzibą w H. o zawezwanie do próby ugodowej, oznacza Sąd Rejonowy w P., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.