Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634120

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
II CO 16/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. S. przeciwko E. S. o rozwód, sygn. akt I C (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 stycznia 2019 r., przedstawienia Sądu Okręgowego w P. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w P., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.