Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722613

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 września 2019 r.
II CO 146/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Roman Trzaskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przy uczestnictwie M. (...) i A. (...) (Dania) o zawezwanie do próby ugodowej, sygn. akt XII GCo (...),

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 września 2019 r., na skutek przedstawienia Sądu Rejonowego w Ł. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy,

oznacza Sąd Rejonowy w Ł. - Wydział Gospodarczy, jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.